Quotaverhogingen doorgevoerd

Begin augustus heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening gepubliceerd waarin opgenomen het overzicht van de hoeveelheden die in het kader van de Flexibiliteitsregeling aan de verschillende lidstaten zijn toegekend.

Van in enig jaar niet benutte aanvoerquota van soorten die duurzaam beheerd worden, mag tot een maximum van 10% meegenomen worden naar het daaropvolgende jaar.

Voor Nederland zijn in totaal van 35 quota (demersaal en pelagisch en in diverse gebieden) niet benutte hoeveelheden uit 2019 overgeheveld naar dit jaar.

Van quota die verdeeld worden op basis van het contingentensysteem ontvangen de groepen bericht van de RVO over de verdeling van deze hoeveelheden over de verschillende groepscontingenten. Ondernemers die vragen hebben over hun aandeel in deze toekenning kunnen contact opnemen met hun eigen PO.

Het overzicht van de belangrijkste soorten en hoeveelheden voor de kottervloot ziet er als volgt uit:

Vissoort:

Code:

Meegenomen uit 2019:

Kabeljauw Noordzee

COD/2A3AX4

112 ton

Noorse kreeft Noordzee

NEP/2AC4-C

160 ton

Schol Noordzee

PLE/2A3AX4

4.487 ton

Tong Noordzee

SOL/24-C

1.056 ton

Wijting Noordzee

WHG/2AC4.

96 ton