Platvis doet het goed, aldus ICES-adviezen 2021

Vorige week presenteerde de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) de vangstadviezen voor 2021. Hoewel er wat verschillen te zien zijn, kan over het algemeen gesteld worden dat de platvisbestanden in de Noordzee het goed blijven doen. Anders ligt het met kabeljauw, waar de zorgen groot blijven.

Vanwege de beperkingen door COVID-19 maatregelen zijn de ICES adviezen niet zo uitgebreid als andere jaren, uiteraard zijn de belangrijkste tabellen wel geüpdate. Verder werd bekend gemaakt dat deze adviezen definitief zijn.

In de afgelopen jaren werden de adviezen soms nog bijgesteld naar aanleiding van de resultaten van de surveys, maar dat zal niet meer gebeuren omdat dit altijd onder grote tijdsdruk plaats vind en de data altijd maar gedeeltelijk meegenomen kon worden. Bij bestudering van de verschillende adviezen vallen een aantal zaken op.

Noordzeetong bijgesteld

Begin dit jaar vond voor tong een zogenoemde benchmark plaats (5-jaarlijkse beoordeling van de toestandsbeoordeling en data die gebruikt worden). Dit heeft geleid tot een verhoging van de visserijsterfte en een wijziging van de referentiepunten. Veel belangrijker is dat dankzij gebruikmaking van Belgische surveydata het paaibestand naar beneden is bijgesteld.

De Belgische survey dekt belangrijke visgebieden in het Zuidwestelijke deel van de Zuidelijke Noordzee, waardoor de bestandsschatting er anders uit komt te zien. Er komt echter een enorm sterke (in 2018 geboren) jaarklasse in de vangst, daardoor stijgt het paaibestand volgend jaar weer aanzienlijk. Dit compenseert de bijstelling naar beneden, waardoor de totale TAC 2021 met 22% kan stijgen ten opzichte van 2020.

Schol weer naar record

Het gezamenlijke scholbestand in de Noordzee en het Skagerrak blijft stijgen, we gaan zelfs richting de 1,3 miljoen ton schol. Dat is 1.300.000.000 kilo. De schol wordt al 11 jaar duurzaam, dat wil zeggen: op of onder het MSY-streefniveau voor visserijdruk, bevist. Desondanks is het vangstadvies toch weer lager dan de TAC dit jaar. VisNed verbaast zich over deze gang van zaken.

Voor zowel tong als schol is er sprake van een totaal vangstadvies, dus voor maatse en ondermaatse vissen. Afhankelijk van het aandeel ondermaatsen dat berekend en vooraf afgetrokken wordt, zullen de aanvoerhoeveelheden worden vastgesteld.

Bijvangstsoorten platvis

Voor tarbot en griet wordt door ICES gesteld dat zij duurzaam beheerd worden en er ook goed voor staan, maar omdat de toegestane visserijsterfte volgens MSY-benadering verlaagd is moeten de TAC’s toch naar beneden.

VisNed zet bij deze aanpak vraagtekens en continueren de inzet op het  verbeteren van het assessment. Meer data, betekent meer duidelijkheid, daarin kan de bedrijfssurvey de komende jaren een bijdrage leveren.

Kabeljauw en wijting

Het kabeljauwbestand liet enkele jaren geleden een herstel zien, maar sinds vorig jaar is het geschatte kabeljauwbestand weer naar beneden bijgesteld. Het paaibestand zit onder de veilige grenswaarde en de visserijsterfte is te hoog.

Dit jaar is de vloot al geconfronteerd met een TAC-verlaging van 50% en aanvullende maatregelen. Voor volgend jaar moeten de vangsten nog eens 17% omlaag.

Wijting is wel een gezond bestand, dit geldt voor het paaibestand en ook de visserijsterfte bevindt zich op een acceptabel niveau. Het vangstadvies ligt 15% hoger dan de TAC van dit jaar.

Zeebaars laat licht herstel zien

Zeebaars in de Noordzee en de westelijke wateren wordt gezien als één visbestand. Vanaf 2013 is de visserijdruk aanzienlijk verlaagd is, waardoor een herstel van het bestand te zien is. Voor volgend jaar wordt voorgesteld de vangstmogelijkheden iets te verruimen, maar de hoeveelheden toegestane vangst blijven marginaal.

Vervolgtraject

De adviezen zijn een belangrijke leidraad voor de besluitvorming eind dit jaar, tijdens de EU-Noorwegen-VK-onderhandelingen voor de gedeelde Noordzee-bestanden en tijdens de Decemberraad voor de door de EU autonoom beheerde bestanden. Voor de TAC’s in de westelijke wateren zal voor het eerst een apart EU-VK-overleg opgetuigd moeten worden.

ICES adviezen 2020