Kennismaking nieuwe Directeur Generaal van DG MARE

Vorige week spraken de dagelijkse besturen van EAPO en Europêche met Charlina Vitcheva, de nieuwe Directeur Generaal van het DG voor Maritiem Zaken Visserij. De online bijeenkomst gaf de visserijvertegenwoordigers de gelegenheid om de actuele sleutelonderwerpen te bespreken.

Europêche en EAPO vroegen de Europese Commissie om het leven van vissers iets gemakkelijker te maken. Vissers hebben dag in dag uit te maken met te veel regels en bureaucratie. Vissers komen te weinig aan hun kerntaak ‘vissen’ toe vanwege de opeenstapeling van complexe en belemmerende regels. 

EU Green Deal

De Europese Green Deal kwam als eerste aan de orde, waarvan de algemene ambitie als zodanig door Europêche en EAPO word ondersteund. Het bezwaar van de visserijorganisaties heeft te maken met de onrealistische en zeer schadelijke doelstellingen, zoals het aanwijzen van 30% van de EU-zeeën tot beschermd gebied, en de uitfasering van bodemtrawls, wat zou betekenen dat er alleen nog met hengel of staand want gevist mag worden. Deze draconische voorstellen zijn niet onderbouwd en lijken puur symbolisch te zijn.

Recentelijk verscheen nog een uiterst positief FAO-rapport waaruit blijkt dat ongeveer 80% van de wereldwijd geconsumeerde vis afkomstig is van duurzame bestanden. In de EU zal in 2020 volgens de laatste mededeling van de Europese Commissie meer dan 99% van de aanlandingen in de Oostzee, de Noordzee en de Atlantische Oceaan afkomstig zijn van duurzaam beheerde visserij.

Het in het wild gevangen voedsel (vis, schaal- en schelpdieren) uit zee is essentieel voor een gezond voedingspatroon. Bovendien is er sprake van een lage ecologische voetafdruk, in vergelijking met ander dierlijk eiwit. Dit betekent wat de visserij betreft dat zeevruchten in de Farm to Fork-strategie nadrukkelijker zal moeten worden gepromoot.

Gevolgen COVID-19 uitbraak

De voorzitter van Europêche, Javier Garat, benadrukte dat de vloten tijdens de COVID-19 uitbraak zijn blijven vissen om de consument duurzaam gezond voedsel te bieden, maar dat de vraag en de prijzen nog niet zijn hersteld. Daarbij wordt gevreesd dat de markt voor de Europese visserijsector nog lange tijd gevolgen zal ondervinden van een economische crisis.

De steunmaatregelen vanuit de Europese Commissie worden door de sector verwelkomd en er is een snelle ontsluiting van de 500 miljoen euro extra visserijfondsen bepleit. De verwachting is echter wel dat het nog wel tenminste een jaar of twee jaar zal duren voor dit geld beschikbaar is.

Ook andere actuele onderwerpen passeerden de revue, zoals de lopende herziening van de controleverordening. EAPO en Europêche onderstreepten de noodzaak van een eenvoudigere regelgeving met minder administratieve lasten.

Vanwege het toegenomen ruimtegebruik door Marine Protected Area's (MPA's - beschermde gebieden)  en windmolenparken vroeg de sector de Commissie om steun om voldoende visgebied te waarborgen om zo visserijactiviteiten op zee te garanderen, essentieel om de voedselzekerheid te waarborgen en kustgemeenschappen in heel Europa te ondersteunen.

Level playing field op de markt

In Europa hebben we hoge normen voor duurzaamheid, hygiëne, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Import uit goedkope landen waar dat allemaal minder goed geregeld is moet niet gestimuleerd worden met lage importheffingen. Een gelijk speelveld is essentieel om als EU vloten eerlijk te kunnen concurreren.

Afsluitend werd Mw. Vitcheva door EAPO uitgenodigd om snel op werkbezoek te komen in een van de vissershavens die het dichtst bij Brussel liggen, zodat ze met zelf alle aspecten van voedselvoorziening uit zee kon ervaren.