Update overzicht benutting visquota 2020

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota. Het gaat hierbij om het overzicht per 18 2020, feitelijk tot en met week 22.

 

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 18 juni 2019, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 22.

 

2019

2020

 

( 18-06-2019)

( 18-06-2020)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

9.096

3.431

38 %

12.889

2.088

16 %

Schol

38.418

8.062

21 %

34.590

7.725

22 %

Kabeljauw

1.000

266

27 %

1.157

168

15 %

Wijting

553

305

55 %

809

341

42 %

Tarbot/Griet

4.531

958

21 %

3.647

1.045

29 %

Tongschar

983

141

14 %

867

128

15 %

Langoustines

1.240

556

45 %

720

193

27 %

Rog

257

167

65 %

289

112

39 %

Schol Skagerrak

2.513

525

21 %

2.515

396

16 %

Wijting Kanaal

490

580

119 %

320

230

72 %