COVID-19 richtlijn vervoer en werken aan boord

Binnen de Sectorraad Visserij zijn twee richtlijnen opgesteld om binnen de maatregelen van het RIVM het werk op een veilige manier te kunnen blijven uitvoeren. Zo kan de visserij op een verantwoorde manier de voedselproductie vanuit zee op gang houden. 

De COVID-19 (Corona) uitbraak heeft tot gevolg dat ook kottervissers zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) moeten houden om verspreiding van het virus te voorkomen. Visserij valt in de categorie vitale beroepen (voedselvoorziening), maar dat ontslaat visserijbedrijven er niet van om maatregelen te treffen die aansluiten bij de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM).

Richtlijnen veilig werken en vervoeren

Binnen de Sectorraad Visserij zijn twee richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen stippen een aantal belangrijke punten van aandacht aan om, voor zover mogelijk, de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u als visserijbedrijf (maatschap) te helpen. U blijft zelf verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden aan boord en tijdens het vervoer van en naar de kotter. Blijf dus alert op het voorkomen van onnodige risico's op verspreiding van het virus. 

De richtlijnen zijn zo opgesteld dat deze kunnen worden opgenomen in de RI&E voor kotters. Wij raden het ook aan deze richtlijnen uitgeprint mee te nemen in de kotterbus in en aan boord. Binnenkort zullen deze richtlijnen ook terug te vinden zijn op www.vistikhetmaar.nl en zal in de digitale RI&E een artikel worden gewijd aan de maatregelen in het kader van COVID-19.

Voortschrijdend inzicht

De inzichten in de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus veranderen in de loop van de tijd, dit geldt dan ook voor de maatregelen. Wanneer er sprake is van voortschrijdend inzicht en aanpassingen op basis daarvan, zullen we u tijdig informeren. Voor de helderheid: de richtlijn voor het vervoer is geen vervanging van de vervoersdocumenten. Het blijft nodig om uw monsterboekje en vervoersdocumenten mee te nemen. 

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar nmiddelkoop@visned.nl.