Lossen vangst in Denemarken nog steeds problematisch

Zoals eerder aangekondigd, heeft Denemarken per 1 april 2020 de regels rond het wegen van de vangst voor transport aangescherpt. Hoewel er intensief overleg plaatsvindt tussen de Deense en Nederlandse overheden en er vooruitgang wordt geboekt is nog geen goede oplossing beschikbaar.

Twee weken geleden is de Deense inspectiedienst de eerder aangekondigde strengere regels voor het lossen van de vangst (voor transport moet er gewogen worden) daadwerkelijk gaan toepassen. Dit heeft zoals verwacht geleid tot onwerkbare situaties; enorme vertragingen, veel extra werk, hoge kosten en minder opbrengsten.

Het gedoe bracht het overleg tussen Denemarken en Nederland wel in een stroomversnelling, met als resultaat dat er afspraken gemaakt konden worden.

Inmiddels hebben de Nederlandse en Deense controlediensten overeenstemming bereikt over een gezamenlijk controleplan waardoor Nederlandse kotters die in Deense havens aanlanden, met als doel transport naar Nederland, gebruik kunnen maken van het Deense steekproefplan.

Hiermee is het niet meer nodig om de gehele aangevoerde partij visserijproducten bij aanlanding in Denemarken te wegen voorafgaand aan het vervoer naar Nederland.

De staffel van de steekproef ziet er als volgt uit:

  • Aanvoer tussen 1 - 25 kisten wordt 1 kist gewogen,
  • Tussen 26 – 50 kisten; 2 kisten
  • Tussen 51 – 99 kisten; 3 kisten
  • 100 kisten en meer: 3 kisten + 1 kist voor elke 100 kisten

Heeft een kotter 500 kisten aan boord worden dus 7 kisten als steekproef gewogen.

Echter, het Deense steekproefplan kan alleen gebruikt worden wanneer de soorten aan boord per grootteklassen zijn gesorteerd en gewogen en voorzien van stickers. Wij hebben aangegeven dat deze eis toch geen meerwaarde geeft, immers het gaat toch om de gewichten per vissoort. Wij hebben nog voorgesteld om alle schol dan in de grootteklasse 4 in te delen, hiertoe geeft de Europese marktverordening ook mogelijkheden. Helaas heeft Denemarken dit voorstel niet overgenomen.

De Deense controledienst geeft aan dat deze bepaling ook geldt voor de Deense schepen die na aanlanding willen transporteren en daarom willen zij voor de Nederlandse aanvoerders geen uitzondering maken. Wij vragen ons af of ook elke Deense aanvoerder aan de bepaling van gesorteerde vis volgens handelsnormen voldoet. Hierover hebben we twijfels maar vooralsnog geen bewijs.

De consequentie van de extra Deense bepaling is dat de Nederlandse vaartuigen die aanlanden in Denemarken moeten zorgen dat zij voldoen aan de voorwaarden van het Deense steekproefplan. Dit betekent dat aan boord de vis gesorteerd en gewogen moet worden en voorzien moet zijn van stickers van 1, 2, 3 en 4. Wij begrijpen dat dit heel lastig blijft maar is het bijvoorbeeld mogelijk om de schol 4 apart te houden en die van stickers te voorzien schol 4? En de overige schol  te voorzien van stickers 2 of 3?

Uiteraard blijven wij proberen de Denen op andere gedachten te brengen, maar dan moeten zij bereid zijn hun steekproefplan aan te passen.