Reactie concept ontwerpbeheerplan N2000 Noordzee EEZ

VisNed heeft op woensdag 8 april een reactie ingediend op het concept-ontwerpbeheerplan N2000 voor de Nederlandse Noordzee. In dit ontwerpbeheerplan worden allerlei beheermaatregelen vastgelegd om de instandhoudingsdoelen binnen N2000 te realiseren. Naast het bijwonen van een stakeholderbijeenkomst in Zandvoort op 26 maart heeft VisNed nu ook schriftelijk inbreng geleverd.

In het ontwerpbeheerplan kunnen geen visserijbeheermaatregelen opgenomen worden. Visserijbeheermaatregelen zijn onderdeel van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Deze strikte scheiding is heel belangrijk. In het ontwerpbeheerplan dus geen visserijmaatregelen, maar er zal wel verwezen worden naar de visserij-beheermaatregelen in het GVB.

In het ontwerpbeheerplan staat wel benoemd dat het de intentie is om een oordeel te geven over de effectiviteit van de visserijbeheermaatregelen, uiteraard hebben wij ons hiertegen verzet daar het vertroebeling is van de beleidsterreinen.

Daarnaast werd in het huidige concept een foutief beeld geschetst van de visserijpraktijk in relatie tot bijvangst. Er stonden soorten benoemd die door de visserij ├╝berhaupt niet bij gevangen worden en dus irrelevant zijn in de praktijk. 

De komende tijd gaat Rijkswaterstaat aan de slag met het verwerken van alle commentaren. Er zal dan teruggekoppeld worden wat er met onze inbreng is gedaan. Ons is toegezegd dat VisNed ook in het vervolg van dit proces nauw betrokken zal blijven.