COVID-19 Marktimpact Noorse kreeft

De uitbraak van COVID-19 heeft ook een impact op de vraag en verwerking van Noorse kreeft. In CVO verband houden de PO's onderling contact over het Productie en Afzet Plan, de zogeheten PAP-Noorse kreeft.

Vastgesteld moet worden dat vraag naar Noorse kreeft op de afzetmarkt gedaald is tot vrijwel nihil. Dit is terug te zien in de prijsvorming. Dit heeft er al toe geleid dat de Schotse en Deense kreeftenvissers gestopt zijn met vissen.

De PAP-Noorse kreeft adviseert de kreeftenvissers die op de Nederlandse markt afzetten om de aanvoer zoveel mogelijk te beperken.

Maatregel week 14, met ingang van maandag 30 maart 2020:

Schepen die nog wel op Noorse kreeft (gaan) vissen dienen zich er vooraf van te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week.

Eind volgende week komt de PAP-Noorse kreeft weer bijeen om te overleggen over eventueel verdergaande maatregelen.