COVID-19 Marktimpact Garnalen week 13

De uitbraak van COVID-19 heeft een impact op de vraag en logistiek enverwerking van garnalen. In CVO verband houden de PO's onderling contact over het Productie en Afzet Plan, het zogeheten PAP-garnaal. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteit, hebben geleid tot PO maatregelen. Op basis van het PAP-garnaal wordt de aanvoer ingeperkt.

Marokko heeft in het kader van COVID-19 de grenzen gesloten en de noodtoestand uitgeroepen. Het land verkeert in een 'lockdown situatie', waarbij het openbare leven is beperkt. In verband met de 'lockdown' in Marokko is de verwerkingscapaciteit van de pel ateliers tot een minimum gedaald. Ook zijn de afzetmogelijkheden voor garnalen beperkt door o.a. de horecasluitingen in diverse landen. Deze situatie vroeg om ingrijpende maatregelen vanuit de PO's.

Er is op 25 maart jl. door de CVO PO's besloten tot een stilligperiode van in eerste instantie een ruime week.

Deze stlligperiode start om 12:00 op zaterdag 28 maart 2020 voor buitenlandse wateren (Sylt), in Nederland blijft het weekendverbod van kracht. De stilligperiode in Nederlandse wateren vangt daardoor op vrijdag 27 maart 2020 om 12:00. De stilligperiode duurt in eerste instantie tot maandag 6 april 2020. De regeling is van toepassing op alle leden van een Nederlandse PO, inclusief vlagboten.

Bovengenoemde maatregel is vandaag in een overleg van de CVO herbevestigd op basis van informatie uit de hele keten. Uit informatie uit Denemarken en Duitsland is gebleken dat ook de garnalenvissers uit die landen volgende week niet uitvaren.

De situatie wordt maandag opnieuw besproken in de CVO en dan worden ook afspraken gemaakt voor nieuwe overleggen gedurende volgende week. Dan moet blijken welke maatregelen er genomen moeten worden met ingang van week 15. U ontvangt hierover tijdig bericht via uw PO.

Voor vragen, neem contact op met uw PO.