Europese Commissie wil gigantisch gebied sluiten

Zoals eerder gemeld zijn in verband met de toestand van het kabeljauwbestand in de Noordzee eind vorig jaar extra beschermende maatregelen aangekondigd. Het overleg verloopt moeizaam maar de Europese Commissie (EC) heeft nu een voorstel gepubliceerd wat zeer ingrijpend is en feitelijk de visserij op kabeljauw onmogelijk maakt. Onduidelijk is nog hoe de betrokken landen hierop reageren.

Na het negatieve ICES-advies voor het Kabeljauwbestand in de Noordzee is tussen de EU en Noorwegen afgesproken om, naast een halvering van de TAC, een reeks aanvullende maatregelen te nemen.

Nu de Brexit realiteit is, zit op kabeljauwgebied de belangrijkste partij niet meer aan tafel en verloopt besluitvorming moeilijk. Omdat op visserijgebied vastgelegd is dat het VK in 2020 de EU-maatregelen nog volgt, heeft de Europese Commissie het initiatief genomen door met het voorstel te komen om feitelijk het volledige gebied waar kabeljauw zich bevindt te sluiten voor gerichte visserij op rondvis (zie kaartje).

Het is niet verbazingwekkend dat dit voorstel heel slecht gevallen is, niet alleen bij lidstaten maar ook bij het VK. De EC wil kennelijk iets forceren en houdt het voorstel vooralsnog op tafel.

Als dit een besluit wordt, dan betekent dat voor het resterende deel van het jaar geen visserij meer op kabeljauw. Dat zou een enorme klap zijn, want hiermee wordt het de vloot onmogelijk gemaakt om het gehalveerde kabeljauwquotum op te vissen.

Wel is een uitzondering voorzien voor vistuigen die niet gericht op kabeljauw vissen, waaronder de boomkor. De discussie wordt voortgezet.