Veel animo onder BT-schepen voor MSC-certificaat

In het MSC-certificaat “Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters” is plaats voor 61 schepen die met BT (boomkor) vissen, omdat dit de omvang van de vloot was ten tijde van de start van het MSC-assessment. In verband met het pulsverbod zijn sindsdien meerdere schepen  teruggeschakeld naar de boomkor.

Er is veel animo onder de BT-schepen om deel te nemen aan het MSC-certificaat: momenteel zijn er al 64 aanmeldingen. Daarvan kunnen er 61 gebruik maken van het certificaat.

Aanmeldingen boven de toegestane 61 worden op een wachtlijst geplaatst, op volgorde van binnenkomst van de ondertekende aanmelddocumenten. Voor plaatsing op de wachtlijst worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer goed in beeld is gebracht wat de kosten en baten zijn van het aanvragen van een uitbreiding van het aantal schepen dat aanspraak kan maken op MSC certificering, zal het CVO bestuur een besluit nemen over het al dan niet aangaan van dit traject.

Oproep flyshoot / twinrig herbevestiging MSC

Wij wijzen de twinriggers en flyshooters die gebruik maken van het MSC-certificaat van de CVO er nogmaals op dat zij voor 1 februari aanstaande hun deelname moeten herbevestigen door middel van het insturen van de nieuwe deelnameovereenkomst en het nieuwe managementplan, te verkrijgen via uw PO.