Deelname MSC Boomkorvisserij opengesteld

De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft onlangs bekend gemaakt dat de boomkor het MSC-certificaat behaald heeft. Via de aangesloten Producentenorganisaties is de inschrijving open gesteld. Het certificaat omvat verder de hercertificering van de CVO “North Sea plaice & sole” certificering, ook wel bekend als twinrig-outrig-flyshoot. De leden ontvangen via de PO de aanmeldingsformulieren.

 

De bestaande deelnemers aan de CVO “North Sea plaice & sole” certificering nemen automatisch deel aan de nieuwe certificering, maar moeten wel de bijgewerkte deelnameovereenkomst en managementplan ondertekenen en retourneren. Dit dient voor 1 februari 2020 te gebeuren.

Na ontvangst van de getekende documenten ontvangt het lid een door de CVO getekend exemplaar van de overeenkomst terug alsmede een kopie van het ondertekende management plan.

Daarnaast stuurt de CVO een factuur voor het basisbedrag voor het eerste jaar, of gedeelte daarvan, en een factuur voor de eenmalige bijdrage. Wanneer de factuur betaald is, wordt de kotter als deelnemer op de website www.cvo-visserij.nl vermeld en wordt dit doorgegeven aan de Nederlandse afslagen. Vanaf dat moment kan schol en tong aangeland worden onder MSC. Vanaf dat moment wordt ook de heffing ingehouden op schol en tong verkocht als MSC.

Voor meer informatie of vragen over deelname aan het MSC certificaat kunt u zich wenden tot uw PO, of Wouter van Broekhoven, wvanbroekhoven@visned.nl.

Bijlage 1 Deelnameformulier MSC Joint demersal fisheries NS adjacent waters

Bijlage 2 Overeenkomst CVO en Deelnemer MSC plan

Bijlage 3 Management Plan CVO MSC JDF

Bijlage 4 Machtigingsformulier tbv MSC

Bijlage 5 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers

Bijlage 6 Reglement afdoening overtredingen MSC plannen