Update overzicht benutting visquota per 7 – 9 - 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 7 september 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 34.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 8 september 2022, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 34.

In de cijfers van de diverse quota is de 10% extra quotum verwerkt, die we meegenomen hebben uit 2022.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal vaartuigen.

 

2023

2022

 

( 07-09-2023)

( 08-09-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

7.339

1.944

27 %

10.027

3.087

31 %

Schol

33.992

5.822

17 %

30.537

7.842

26 %

Schol Skagerrak

2.480

125

5 %

2.191

435

20 %

Kabeljauw

1.150

613

53 %

955

523

 55 %

Wijting

1.822

622

34 %

1.253

443

35 %

Wijting Kanaal

255

227

89 %

116

236

203 %

Langoustines

1.186

761

64 %

958

920

96 %

Tarbot/Griet

1.896

707

37 %

2.842

729

26 %

Tongschar

282

78

28 %

401

154

38 %

Rog

309

216

70 %

317

190

 60 %

Heek

72

27

38 %

64

29

45 %

Zeeduivel

140

73

52 %

262

208

80 %

Koolvis

160

102

64 %

178

44

25 %

Schelvis

492

363

74 %

322

604

 188 %