Update overzicht benutting visquota per 31 december 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het voorlopig overzicht per 31 december, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 52.

Als vergelijking met vorig jaar het definitieve overzicht per 31 december 2022, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 52.

Het overzicht is nog niet definitief omdat de laatste zaken en internationale ruilen om overschrijdingen van bijvangstsoorten in Noorse zone en in Het Kanaal opgelost worden.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten in 2023 de aanvoer lager dan in 2022, toen er ook al een dalende trend waar te nemen was ten opzichte van voorgaande jaren.

Bijvoorbeeld bijna 1.200 ton tong minder en 3.000 ton schol minder dan in 2022 waarbij in dat jaar ook al een flinke daling te zien was ten opzichte van 2021. 

 

2023

2022

 

( 31-12-2023)

( 31-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

7.571

3.180

42 %

11.897

4.305

36 %

Schol

35.200

7.477

21 %

36.087

10.597

29 %

Schol Skagerrak

2.480

336

14 %

2.456

652

27 %

Kabeljauw

910

678

75 %

725

593

82 %

Wijting

2.025

951

47 %

1.496

726

49 %

Wijting Kanaal

334

273

82 %

409

269

66 %

Langoustines

1.236

868

70 %

1.416

1.277

90 %

Tarbot/Griet

2.228

1.084

49 %

3.269

1.186

36 %

Tongschar

355

98

28 %

505

193

38 %

Rog

419

393

94 %

401

393

98 %

Heek

72

29

40 %

97

33

34 %

Zeeduivel

97

85

88 %

279

246

88 %

Koolvis

155

127

82 %

58

51

89 %

Schelvis

731

472

65 %

930

757

81 %