Update overzicht benutting visquota per 23 juni

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 23 juni 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 23.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 24 juni 2021, dat gaat over de periode tot en met week 23.

Vergelijking van benutting quota is lastig omdat in het 1e kwartaal van 2021 voorlopige TAC’s waren vastgesteld, zijnde 25 % van de TAC 2020. Dit hield verband met het ontbreken van een EU-VK-Noorwegen-akkoord.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 24-06-2021)

( 23-06-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

8.579*

3.056

36 %

10.027

2.431

24 %

Schol

27.949

7.206

26 %

30.328

4.962

16 %

Kabeljauw

1.096

381

35 %

987

280

28 %

Wijting

790

288

36 %

1.270

297

23 %

Tarbot/Griet

1.879*

1.119

60 %

2.842

457

16 %

Tongschar

311*

104

33 %

381

99

26 %

Langoustines

525*

353

67 %

793

353

44 %

Rog

163*

167

102 %

297

103

35 %

Schol Skagerrak

2.038

240

12 %

2.191

261

12 %

Wijting Kanaal

175*

172

98 %

91

217

238 %

*Voorlopige quota tot 31 juli 2021