Update overzicht benutting visquota per 16 december

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 16 december 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 48. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 16 december 2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 48.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld bijna 2.000 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en 4.000 ton schol minder. Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

Gezien het toenemende belang van een aantal (bijvangst)soorten, waarvoor in CVO-verband beheermaatregelen genomen moeten worden, is onderstaand overzicht uitgebreid met de vissoorten: heek, zeeduivel, koolvis en schelvis.

Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen.

 

2021

2022

 

( 16-12-2021)

( 16-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

15.838

5.982

38 %

11.659

4.189

36 %

Schol

38.802

14.305

37 %

35.867

10.315

29 %

Schol Skagerrak

2.646

2.214

84 %

2.456

649

26 %

Kabeljauw

867

609

70 %

752

583

78 %

Wijting

1.125

684

61 %

1.455

682

47 %

Wijting Kanaal

372

274

73 %

289

250

86 %

Langoustines

1.427

1.263

89 %

1.387

1.274

92 %

Tarbot/Griet

3.371

2.124

63 %

3.181

1.140

36 %

Tongschar

686

234

34 %

495

190

38 %

Rog

362

321

89 %

356

321

90 %

Heek

129

65

50 %

97

33

34 %

Zeeduivel

402

350

87 %

292

245

85 %

Koolvis

197

141

71 %

93

51

55 %

Schelvis

363

348

96 %

779

753

97 %