Update overzicht benutting visquota per 05 – 10 - 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 5 oktober 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 38.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 6 oktober 2022, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 38.

In de cijfers van de diverse quota is de 10% extra quotum verwerkt, die we meegenomen hebben uit 2022.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal vaartuigen.

 

2023

2022

 

( 05-10-2023)

( 06-10-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

7.339

2.197

30 %

11.634

3.421

29 %

Schol

34.130

6.304

19 %

34.614

8.567

25 %

Schol Skagerrak

2.480

131

5 %

2.455

468

19 %

Kabeljauw

1.098

639

58 %

955

537

 56 %

Wijting

1.833

671

37 %

1.367

492

36 %

Wijting Kanaal

291

235

81 %

154

237

154 %

Langoustines

1.196

846

71 %

1.105

1.103

100 %

Tarbot/Griet

1.896

835

44 %

2.842

841

30 %

Tongschar

285

85

30 %

401

165

41 %

Rog

329

252

77 %

317

227

 72 %

Heek

72

28

40 %

77

32

42 %

Zeeduivel

140

80

57 %

262

221

84 %

Koolvis

160

127

80 %

178

50

28 %

Schelvis

523

400

77 %

367

675

 184 %