Update overzicht benutting visquota 26-04-2023

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 26 april 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 15.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 21 april 2022, dat gaat over de periode tot en met week 14.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal boomkorschepen.

 

2023

2022

 

( 26-04-2023)

( 21-04-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

6.106

1.099

18 %

10.027

1.852

18 %

Schol

29.572

2.351

8 %

30.228

2.963

10 %

Schol Skagerrak

2.234

65

3 %

2.191

137

6 %

Kabeljauw

1.640

68

4 %

1.075

51

5 %

Wijting

1.498

375

25 %

1.306

180

14 %

Wijting Kanaal

39

196

509 %

41

207

505 %

Langoustines

574

69

12 %

653

133

20 %

Tarbot/Griet

1.966

285

15 %

2.842

280

10 %

Tongschar

297

24

8 %

381

61

16 %

Rog

228

87

38 %

252

69

27 %

Heek

62

0

0 %

64

0

0 %

Zeeduivel

130

13

10 %

197

36

18 %

Koolvis

50

0

0 %

43

3

6 %

Schelvis

272

43

16 %

217

31

14 %