Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2021 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot.

Het betreft het overzicht van 1 april 2021. Dit is bijgewerkt tot en met week 11. Een goede vergelijking met vorig jaar is nog steeds lastig omdat voor een aantal soorten voorlopige quota zijn vastgesteld, zijnde 7/12 van de TAC 2020.

Het overzicht van vorig jaar is van 9 april 2020, is tot en met week 12.

 

2021

2020

 

( 01-04-2021)

( 09-04-2020)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

8.619*

2.075

32 %

12.978

1.424

10 %

Schol

27.949

3.339

39 %

34.290

4.074

12 %

Kabeljauw

1.126

65

20 %

1.269

67

5 %

Wijting

740

148

72 %

817

244

30 %

Tarbot/Griet

1.879*

678

75 %

3.639

668

18 %

Tongschar

366*

39

18 %

817

67

8 %

Langoustines

300*

193

124 %

710

166

23 %

Rog

123*

118

190 %

289

74

26 %

Schol Skagerrak

2.038

32

5 %

2.515

224

9 %

Wijting Kanaal

25*

96

535 %

46

188

357 %


*Voorlopige quota tot 31 juli 2021