Update overzicht benutting visquota 2020

Bij dezen het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota. Het gaat hierbij om het overzicht per 28 mei 2020, feitelijk tot en met week 20.

Ter vergelijking met vorig jaar het overzicht per 24 mei 2019, dat gaat over de periode tot en met week 19.

 

2019

2020

 

( 24-05-2019)

( 28-05-2020)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

9.096

3.308

34 %

12.889

1.813

14 %

Schol

38.418

6.602

17 %

34.340

6.491

19 %

Kabeljauw

1.000

194

19 %

1.237

123

10 %

Wijting

553

260

47 %

809

306

38 %

Tarbot/Griet

4.531

833

18 %

3.639

878

24 %

Tongschar

983

114

12 %

867

111

13 %

Langoustines

1.240

447

36 %

720

188

26 %

Rog

257

145

56 %

289

96

33 %

Schol Skagerrak

2.513

428

17 %

2.515

313

12 %

Wijting Kanaal

831

564

68 %

120

227

189 %