Update overzicht benutting visquota 1-4-2022

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 31 maart 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 11.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 1 april2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 11.

Vergelijking van benutting quota is lastig omdat in het 1e kwartaal van 2021 voorlopige TAC’s waren vastgesteld, zijnde 25 % van de TAC 2020. Dit hield verband met het ontbreken van een EU-VK-Noorwegen-akkoord.

Ook voor sommige TAC’s in 2022 gelden nog voorlopige TAC’s, dit houdt verband met het nog steeds wachten op de publicatie van de definitieve TAC en Quota-verordening 2022. De voorlopige quota 2022 (25% van de quota 2021) zijn met een * aangeduid.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 01-04-2021)

( 31-03-2022)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

6.557

2.075

32 %

3.507*

1.627

46 %

Schol

8.627

3.39

39 %

30.228

2.363

8 %

Kabeljauw

323

65

20 %

1.075

37

3 %

Wijting

206

148

72 %

1.241

161

13 %

Tarbot/Griet

902

678

75 %

745*

238

32 %

Tongschar

211

39

18 %

139*

44

31 %

Langoustines

155

193

124 %

205*

104

51 %

Rog

62

118

190 %

109*

60

55 %

Schol Skagerrak

636

32

5 %

2.191

137

6 %

Wijting Kanaal

18

96

535 %

33*

188

570 %