Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 25 juli 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 28 verwerkt zal zijn.

Ter vergelijk de aanvoer tot 20 juli 2018, wat feitelijk tot en met week 27 van 2018 betekent.

Uit het overzicht blijkt dat in 2019 de aanvoer van de belangrijkste soorten achter blijft bij de benutting vorig jaar, toen er al minder aangevoerd werd dan in 2017.

Van een aantal bijvangstsoorten ligt de aanvoer wel hoger.

 

2018

2019

 

( 20-07-2018)

( 25-07-2019)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

10.825

4.288

40 %

9.096

3.939

43 %

Schol

41.566

13.457

32 %

38.448

10.875

28 %

Kabeljauw

1.398

216

15 %

1.001

347

40 %

Wijting

619

315

51 %

789

393

50 %

Tarbot/Griet

3.947

1.188

30 %

4.531

1.189

26 %

Tongschar

879

183

21 %

983

214

22 %

Langoustines

675

134

20 %

1.265

861

68 %

Rog

247

117

47 %

257

218

85 %

Schol Skagerrak

2.279

244

11 %

2.513

1.196

48 %

Wijting Kanaal

388

350

90 %

292

584

200 %