Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 15 november 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 44 verwerkt is.

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 10 november 2017. In vergelijking met de periode uit 2017 ligt de aanvoer van de belangrijkste soorten tong, schol, tarbot en Noorse kreeft nog steeds (duidelijk) lager.

 

2017

2018

 

( 10-11-2017)

( 15-11-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

12.530

7.585

61 %

12.825

7.377

58 %

Schol

56.410

25.434

45 %

50.355

20.826

41 %

Kabeljauw

1.723

558

32 %

995

326

33 %

Wijting

817

586

72 %

594

538

89 %

Tarbot/Griet

2.613

2.319

89 %

4.265

2.203

52 %

Tongschar

723

229

34 %

1.109

262

24 %

Langoustines

1.320

1.384

103 %

915

761

83 %

Rog

215

208

97 %

273

245

96 %

Schol Skagerrak

2.817

1.353

48 %

2.579

1.041

40 %

Wijting Kanaal

497

501

101 %

501

404

81 %