Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 4 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 38 verwerkt zal zijn.

 

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 4 oktober 2017. In vergelijking met de periode uit 2017 ligt de aanvoer van de belangrijkste soorten tong, schol, tarbot en Noorse kreeft (duidelijk) lager.

 

2017

2018

 

( 04-10-2017)

( 05-10-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

11.483

6.729

59 %

10.825

6.151

57 %

Schol

49.293

23.772

44 %

43.550

18.857

43 %

Kabeljauw

2.150

526

24 %

995

290

29 %

Wijting

832

510

61 %

594

453

76 %

Tarbot/Griet

2.613

2.093

80 %

3.947

1.790

45 %

Tongschar

704

224

32 %

879

244

28 %

Langoustines

1.119

1.321

118 %

750

588

78 %

Rog

215

177

82 %

253

207

82 %

Schol Skagerrak

2.641

1.216

46 %

2.297

657

29 %

Wijting Kanaal

456

462

101 %

463

385

83 %