Overzicht benutting quota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 27 september 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 37 verwerkt zal zijn.

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 22 september 2017. In vergelijking met de periode uit 2017 ligt de aanvoer van de belangrijkste soorten tong, schol, tarbot en Noorse kreeft (duidelijk) lager.

 

2017

2018

 

( 22-09-2017)

( 27-09-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

11.483

6.378

55 %

10.825

5.864

54 %

Schol

49.293

22.623

44 %

43.550

18.373

42 %

Kabeljauw

2.325

485

21 %

995

281

28 %

Wijting

822

484

59 %

594

427

72 %

Tarbot/Griet

2.613

1.976

76 %

3.947

1.708

43 %

Tongschar

704

207

29 %

879

244

28 %

Langoustines

1.119

1.296

111 %

750

554

74 %

Rog

215

162

76 %

253

191

75 %

Schol Skagerrak

2.641

1.114

42 %

2.297

610

27 %

Wijting Kanaal

426

462

108 %

463

378

82 %