Overzicht benutting Nederlandse quota 2019

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 9 mei 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 17 verwerkt zal zijn. Ter vergelijk de aanvoer tot 3 mei 2018, wat feitelijk tot en met week 16 van 2018 betekent.

Uit het overzicht blijkt dat in 2019 de aanvoer van de belangrijkste soorten achter blijft bij de benutting vorig jaar, toen er al minder aangevoerd werd dan in 2017. Van een aantal bijvangstsoorten ligt de aanvoer wel hoger.

 

2018

2019

 

( 03-05-2018)

( 09-05-2019)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

11.060

3.039

27 %

9.100

2.855

31 %

Schol

39.556

6.795

17 %

38.268

5.369

14 %

Kabeljauw

2.842

110

4 %

1.224

106

9 %

Wijting

681

204

30 %

571

217

38 %

Tarbot/Griet

3.945

739

19 %

4.561

719

16 %

Tongschar

794

48

6 %

983

78

8 %

Langoustines

675

58

9 %

960

345

36 %

Rog

247

70

28 %

257

110

43 %

Schol Skagerrak

2.279

225

10 %

2.513

320

13 %

Wijting Kanaal

238

328

138 %

289

564

195 %