Definitief overzicht benutting visquota 2022

Hieronder het definitieve benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022.

Als vergelijking het overzicht per 31 december 2021.

In het overzicht zijn alle ruiltjes verwerkt om bepaalde overschrijdingen op te lossen, wat uiteindelijk gelukt is. Het volledige overzicht is HIER in te zien.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld bijna 1.900 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en 4.200 ton schol minder.

Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

 

 

2021

2022

 

( 31-12-2021)

( 31-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

15.838

6.174

39 %

11.898

4.305

36 %

Schol

39.093

14.828

38 %

36.087

10.597

29 %

Schol Skagerrak

2.647

2.246

85 %

2.456

652

27 %

Kabeljauw

769

618

80 %

726

593

82 %

Wijting

1.025

723

64 %

1.496

726

49 %

Wijting Kanaal

372

301

81 %

409

269

66 %

Langoustines

1.437

1.276

89 %

1.416

1.277

90 %

Tarbot/Griet

3.371

2.206

65 %

3.269

1.186

36 %

Tongschar

686

243

35 %

505

193

38 %

Rog

362

343

95 %

401

393

98 %

Heek

127

65

51 %

97

33

34 %

Zeeduivel

412

355

86 %

279

246

88 %

Koolvis

197

141

71 %

58

51

89 %

Schelvis

450

349

77 %

930

756

81 %