Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Vorige week heeft een groot aantal visserijbedrijven een brief van de NVWA ontvangen waarin aangegeven werd dat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ingediend waarbij rapporten van inspecties van vissersvaartuigen werden opgevraagd. Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangen wij daarvan graag zo snel mogelijk een kopie voor het indienen van een zienswijze / bezwaar!

Inmiddels is duidelijk dat in totaal 65 brieven door de NVWA verstuurd zijn. Het Wob-verzoek is ingediend door een advocaat. Hij/zij wil kennelijk informatie over visserij-inspecties naar aanleiding van een incident van zijn client dat in 2017 heeft plaatsgevonden. Deze advocaat is op zoek naar aansprakelijke partijen en/of wil de overheid aansprakelijk stellen. Echter, als in het kader van de WOB stukken openbaar worden gemaakt, worden die niet alleen aan die advocaat toegezonden, maar ook gepubliceerd op rijksoverheid.nl (en zijn ze dus voor iedereen te raadplegen).

Advies Wybenga Advocaten
Meerdere leden vroegen ons om advies. Daarom heeft VisNed contact opgenomen met Wybenga Advocaten te Rotterdam om VisNed en de betrokken ondernemers te adviseren. Op basis van dit advies heeft VisNed besloten via de Wybenga Advocaten een zienswijze in te dienen waarin bezwaar gemaakt wordt tegen het op deze manier openbaar maken van deze informatie.

Het is niet uit te sluiten dat bepaalde informatie toch openbaar gemaakt moet worden, maar VisNed wil dan wel dat (net als met de personalia van de NVWA-inspecteur is gebeurd) alle gevoelige privé- en bedrijfsinformatie geschrapt wordt, zodat niet te herleiden is om welk vissersvaartuig en schipper-eigenaar het gaat.

Opvragen NVWA-brief
VisNed wil voor zoveel mogelijk leden die met dit WOB-verzoek zijn geconfronteerd een zienswijze/bezwaar indienen. Daarom vragen wij deze leden een kopie van de NVWA-brief op te sturen naar het VisNed-secretariaat E: info@visned.nl

Wybenga Advocaten heeft voor het indienen van een zienswijze inmiddels 2 weken extra gekregen. De termijn loopt nu tot 16 mei as. VisNed stelt het desondanks op prijs dat alle betrokkenen zo snel mogelijk een kopie van de NVWA-brief opsturen naar het VisNed-secretariaat.