Samenwerking met onze Europarlementariërs

Afgelopen vrijdag vond overleg plaats tussen Nederlandse Europarlementariërs en de Nederlandse visserijsector. Dit keer in Stellendam, waar begonnen werd met een kennismaking met het Visserij Innovatiecentrum. Er staan de komende periode veel belangrijke onderwerpen op de Brusselse agenda en een goed afstemmingsoverleg is nodig.

De Europarlementariërs Peter van Dalen, Bert Jan Ruissen een Annie Schreijer-Pierik kwamen met hun medewerkers naar Stellendam voor overleg met een breed gezelschap, waaronder VisNed, PO Vissersbond, Visserijgemeenten, EMK en de Visfederatie. 

Gezamenlijke visie

Na het ondertekenen van een manifest door de Europarlementariërs en de vertegenwoordigers van het BPV, waarin de nauwe samenwerking nogmaals werd bevestigd, passeerde een grote variëteit aan onderwerpen de revue. Brexit, Wind op Zee, het EVF maar ook innovatie en sectorpromotie kwamen aan de orde.

Het is van belang dat er over al deze onderwerpen een helder Nederlands geluid in Brussel wordt gehoord. Daarom was het ook goed dat Rosalie Tukker van de koepel Europêche aanwezig was, voor de meeste onderwerpen trekken we immers samen met onze Europese collega’s op.

Hoorzittingen

In de komende periode zijn er belangrijke hoorzittingen in het Europees Parlement over de aankomende controleverordening en over de implementatie van de aanlandplicht. Dankzij de Nederlandse Europarlementariërs is Jurgen Batsleer van Wageningen Marine (WMR) uitgenodigd om over het Fully Documented Fisheries (FDF)-project te vertellen en gaat Pim Visser een presentatie houden over de invoering van de aanlandplicht.

In beide presentaties komt naar voren dat het niet werkbaar is om op de huidige voet door te modderen met plannen en uitzonderingen en verwarrende regels. VisNed, het Ministerie van LNV en WMR pakken hier een proactieve rol in om zo sturing te geven aan internationaal beleid waarin het lijkt of men de weg kwijt is.