Aanlandplicht moet herzien worden

Het komend weekeinde overlegt Minister Schouten met haar collega’s informeel over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. VisNed is van mening dat het visserijbeleid verbetering behoeft. De radicale vorige herziening in 2012 is niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar gebleken. Die verandering heeft niet goed uitgepakt en daarom moeten de fouten van toen nu hersteld worden.

Er is eind 2012 een onwerkbare aanlandplicht afgekondigd, die slechts met kunst- en vliegwerk door uitzonderingen in de benen wordt gehouden. Dat geeft veel werk en voortdurende onzekerheid. VisNed vindt daarom dat het anders moet en heeft daar steeds constructieve ideeën voor aangedragen, de reacties daarop zijn echter steevast een roep om gedetailleerdere regels en meer controle. 

De Europese Commissie lijkt onwillig om het falen de aanlandplicht toe te geven. Er is sprake van politiek ingraven en Nederland zou daarin niet mee mogen gaan.

VisNed heeft Minister Schouten opgeroepen om een rechte rug te tonen en hardop te zeggen dat de aanlandplicht contraproductief werkt. Het is bij de aanlandplicht als bij het sprookje van “De Kleren van de Keizer’. Iedereen ziet het falen van het beleid, maar niemand durft er over te beginnen. 

Uiteraard moet er degelijke regelgeving komen die selectiever vissen bevordert en de impact op het ecosysteem verminderd, maar deze moet ook toestaan dat vissers een eerlijke boterham kunnen verdienen. Werkbare regelgeving gekoppeld aan nalevingsgezindheid bij vissers gaan onlosmakelijk hand in hand. 

Op 23 juni organiseert de 2e Kamer een Ronde Tafel gesprek met als titel ‘Naar een duurzame Visserij’. VisNed is uitgenodigd om te spreken in het blok over de interactie tussen Visserij en Natuur.

De VisNed inbreng zal wijzen op de noodzaak tot duurzame voedselvoorziening van dichtbij, door een zorgvuldig en duurzaam gebruik van de Noordzee, waar vissers een eerlijk inkomen verdienen.