Stilligregeling eindigt 31 augustus, vóór 15 juli aanvragen

Om voor een vergoeding voor maximaal vijf stilligweken in aanmerking te komen, moet uiterlijk op 15 juli een aanvraag ingediend zijn. De laatste stilligweek van zeven aaneengesloten dagen kan dan eindigen op 31 augustus.

We schreven al vaker over de stilligregeling, die op 15 mei in ging. Het beschikbare budget is inmiddels voor een groot deel benut. Als de regeling gesloten is, kan RVO bezien of en hoeveel budget er over is. Als dat een aanzienlijk bedrag is, zullen we bij LNV pleiten om nogmaals een regeling open te stellen, maar dan speciaal voor Garnalenvissers en Noorse Kreeftvissers.