Slider

Laatste nieuws

Onze standpunten

VisNed is groot voorstander van het toestaan van de duurzame pulsvisserij omdat:

  • Het bodemcontact enorm wordt verminderd
  • De selectiviteit wordt verbeterd
  • Het brandstofverbruik aanzienlijk wordt teruggedrongen
  • De CO2-uitstoot met meer dan 50% afneemt

Veel Nederlandse vissers hebben geïnvesteerd in deze innovatieve vistuigen. Nu blijkt dat ze daarmee een concurrentievoordeel hebben opgebouwd ten opzichte van andere Europese vissers, lijkt deze innovatie met oneigenlijke argumenten binnen Europa onmogelijk te worden gemaakt. VisNed zal er alles aan doen wat binnen haar macht ligt om de duurzame pulsvisserij te behouden voor de Nederlandse vloot.

Achtergrond

Pulsvisserij is een duurzame Nederlandse uitvinding. De kettingen (wekkers) die in de traditionele boomkorvisserij worden gebruikt om de vis op te schrikken zijn vervangen door elektrodes die hele kleine stroomstootjes afgeven. De vis wordt daardoor niet beschadigd. Bovendien wordt ruim 50% minder diesel verstookt, doordat het slepen van het veel lichtere tuig door het water veel minder energie kost dan een traditionele boomkor met wekkers. De innovatieve puls zorgt ervoor dat de visserijsector een grote slag maakt qua brandstofbesparing, selectiviteit én kwaliteit van de vangst.

 

Onderzoek
Uit ecologisch onderzoek blijkt de pulsvisserij op vele fronten een goed alternatief voor het boomkorvissen met wekkerkettingen. Uit laboratoriumproeven zijn geen negatieve effecten op platvissen, zeebaars en hondshaaien gevonden. Ook blijken de viseieren niet gevoelig voor de puls. Bovendien is er geen toename van de bijvangst. Ook zien we een sterke daling van de hoeveelheid benthos (zeesterren, krabben, schelpen) in het net. Er zijn echter ook nog vragen en veel onderzoek loopt nog. VisNed zet zich in voor een continuering van de goede onderzoekssamenwerking en behoud van de puls.

Donkere wolken rond puls

Het Europees Parlement heeft in januari 2018 besloten dat zij een totaalverbod voor pulsvisserij nastreeft. Dit zou betekenen dat de Nederlandse kottervloot niet langer met puls mag vissen. Daardoor moeten 84 kotters stoppen met deze duurzame vistechniek en hebben zij voor niets veel geïnvesteerd in de dure vistuigen. De problemen zijn vooral veroorzaakt door een krachtige lobby van Franse vissers die – onder aanvoering van NGO Bloom – onder meer claimen dat pulsvisserij de kleinschalige visserij om zeep helpt. De volgende stap in het proces zijn de zogenaamde ‘Trilogen’. Dit zijn de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de ministers van de lidstaten over de daadwerkelijke uitwerking van de verordening Technische Maatregelen, waar Pulsvisserij een onderdeel van is. De inzet van VisNed, samen met de Nederlandse overheid en de Europese Commissie is het behoud van Pulsvisserij als duurzame, toekomstbestendige visserijmethode. De huidige situatie zal in ieder geval tot 2019 blijven bestaan.

Links

Het onderzoek naar de ecologische effecten van pulsvisserij : http://www.visned.nl/upload/ICES-WGELECTRA-2017-rapport_WG_17_-_19_January_2017.pdf

Interessante links:

www.pulsfishing.eu

www.pulse-fishing.eu

Inloggen