VK volle kracht vooruit met plannen voor gesloten gebieden

Het Verenigd Koninkrijk is voortvarend op beschermingsgebied, zowel op de Noordzee als in het Kanaal. Het gaat om Natura2000 gebieden en sluitingen op basis van Britse wetgeving. De groene lat ligt hoog in het VK. Positief punt is dat VisNed vast lid is van de adviesgroep en dus steeds aan tafel zit en mag blijven zitten, ook na Brexit.

Al meer dan zeven jaar is VisNed betrokken bij beschermde gebieden in het Britse deel van de Noordzee. Dat begon met een intensieve inspraak waar met name de vissers van Delta Zuid bij betrokken waren en aansluitend met het treffen van maatregelen. In dit proces trekken we gezamenlijk op met onze zusterorganisatie NFFO. Dat proces gaat nu een volgende fase in, terwijl Brexit achter de horizon opdoemt. Namens VisNed reisde Pim Visser naar Londen voor een van de drie jaarlijkse vergaderingen van de Implementatiegroep. Daarin wordt overlegd tussen het Britse Ministerie DEFRA, haar adviseurs op natuurgebied, de MMO, NGO's en de zogenaamde IFCA's die het management en toezicht binnen 6 mijl.

Vijandige houding tegenover boomkor en puls
In de besprekingen blijkt telkens dat er in het VK superfanatieke NGO's aan tafel zitten. Veel fanatieker dan bijvoorbeeld in de Noordzee AC. Ze zijn ronduit vijandig tegenover onze visserijmethoden. En dan nog veel kritischer op puls dan op boomkor. Ondanks alle informatie die we hen steeds aanreiken verbetert dat niet. Ze willen met Natura2000 in de hand puls uit alle Natura2000 gebieden weren. Dat lukt ze nog niet, maar deze fanatieke benadering zet wel de toon. Gelukkig is de overlegtafel groot.

Doorschieten
Ook de visie op natuurbescherming de komende 25 jaar stond op de agenda. Pim Visser gaf aan dat onze vissers niet snappen waarom de natuurbescherming zo doorschiet, terwijl het met de visbestanden zo enorm goed gaat. De reactie is dan dat 'de maatschappij' dit allemaal vraagt en ja daar is niks tegen in te brengen. Want 'de maatschappij' kan niet spreken, die laat men buikspreken.

Overzicht van alle gebiedsmaatregelen
Al die processen zijn erg ingewikkeld en lopen door elkaar heen. In diverse landen. En het is lastig daarover allemaal goed zicht te houden. Daarom gaat Noor Visser al die projecten en processen in beeld brengen en er een overzicht van maken. Om die reden was ook zij naar Londen meegereisd. Het werd haar overduidelijk dat ze voor een grote uitdaging staat, want de situatie ligt heel complex. VisNed zal de belangen van haar leden op dit dossier blijven behartigen en de mening van de vissers nergens onder stoelen of banken steken, integendeel.

Meer weten over Ruimtelijke ordening? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Gerelateerde berichten

Inloggen