Hallo: Wij zijn er ook nog!

Ambitie is goed. En dit kabinet barst ervan. Zeker waar het wind op zee betreft. Daarom worden alle zeilen bijgezet op maar liefst vier Ministeries. In nautische termen betekent dat vier kapiteins en zeven eerste stuurlieden. Succes voor chaos verzekerd. En de visserij lijkt daar het slachtoffer van te worden.
VisNed begrijpt dat de Parijse klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden. VisNed begrijpt dat er voortvarend beleid gemaakt moet worden. Maar VisNed snapt niet waarom dat ten koste van de visserij moet. Kleine sectoren als de onze worden als marmotten in de tredmolen van de overheid opgejaagd. Hoe doe je dat? Je nodigt ze gewoon overal voor uit! Onze vertegenwoordigers lopen van hot naar her, maar vooral achter de feiten aan. In allerlei rapporten staan warme woorden over het betrekken van de visserij. Maar in de praktijk is dat niet haalbaar. En vervolgens roept de overheid "Er is toch visgebied genoeg over?" Dat accepteren we natuurlijk niet. Het wordt tijd voor actie!

Tweede Kamer genegeerd
Die actie begint met het informeren van de Tweede Kamerleden. Die lijken echter ook niet serieus te worden genomen. Er ligt al lang een motie over doorvaart en medegebruik van windparken op uitvoering te wachten. Om serieus onderzoek te doen met schepen tot 45 meter. Nu is dat beperkt tot 24 meter. Maar kennelijk is dat sprongetje van 24 naar 45 enorm ingewikkeld en gebeurt er niks.
Wat we nodig hebben is een "Groot plan" zoals destijds Ruimte voor de Rivier. Met een voortvarende en gecoördineerde aanpak. Een gerichte Taskforce, met mandaat om plannen te maken voor alle ruimtegebruik op zee. Wind en natuur en meer. Zodat alle stakeholders, inclusief de NGO's, nu eindelijk echt serieus genomen worden. Dan kan er wél eerlijk en voortvarend beleid gemaakt worden. En daar gaan we werk van maken!

Eilanden op de Noordzee?
Een voorbeeld uit de praktijk: de ontwikkeling van plannen voor eilanden in zee. Daar zijn we niet per definitie tegen. Als ze in de plaats komen van veel grote omvormerstations die ieder een veiligheidszone van 500 meter hebben, kan zo'n eiland zelfs wel eens voordelig zijn. Nu blijkt echter dat de plannen al in een ver gevorderd stadium zijn, zonder dat wij in de discussie hebben kunnen meedoen. Gelukkig reageerde Tennet alert op onze signalen van ontevredenheid over het gebrek aan informatie en hebben we binnenkort een gesprek met hen. Doel is om een helder totaalbeeld te krijgen met alle bijbehorende tijdlijnen en proceduremomenten, om niet achter het net te vissen. En dat is dan nog maar slechts één van de heel vele dossiers…

Meer weten over Ruimtelijke ordening? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Gerelateerde berichten

Inloggen