Dreigend tekort aan Ruimte op Zee: Planbureau voor de Leefomgeving schets zorgelijk beeld

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een studie “De Toekomst van De Noordzee” gepubliceerd. Daarin verkent het PBL de ruimtelijke en ecologische effecten van mogelijke ontwikkelingen in activiteiten op de Noordzee tussen nu en 2050 op het gebied van natuur, energietransitie en voedselvoorziening (visserij en aquacultuur). Vier scenario’s geven een breed palet van de mogelijke ruimtelijke en ecologische gevolgen.

Ruimtegebruik Noordzee onder druk

Er staat veel te gebeuren op de Noordzee. Nederland heeft beleid ingezet om uiterlijk in 2020 het milieu voldoende te hebben hersteld volgens Europese regels. De visserij zoekt naar manieren om genoeg te kunnen blijven vissen ondanks de dreigende beperkingen van de pulskorvisserij en de Brexit. En tegelijkertijd wil het kabinet de Noordzee gebruiken om met windenergie en opslag van CO2 in oude gasvelden een grote slag te slaan om de klimaatafspraken van Parijs te realiseren. Dat alles heeft een grote impact op het ruimtegebruik op de Noordzee.

VisNed heeft actief deelgenomen

Over al deze onderwerpen is in diverse sessies actief nagedacht. VisNed was daar steeds bij. Ook in gesprekken met de schrijvers van het PBL heeft VisNed de visie van de kottersector duidelijk naar voren gebracht. Het PBL heeft vier scenario’s uitgewerkt: Langzaam verder, Pragmatisch duurzaam, Snel vooruit en Samen Duurzaam. In de scenario’s wordt de ontwikkeling van heel veel sectoren op de Noordzee opgesomd. Voor de visserij worden de volgende ontwikkelingen geschetst:

  • Langzaam verder: Visserij is beperkt innovatief en op lange termijn duurzaam; aquacultuur neemt beperkt toe
  • Pragmatisch duurzaam: Visserij is beperkt innovatief en op korte termijn duurzaam; aquacultuur neemt sterk toe, vooral plantaardig
  • Snel vooruit: Visserij is sterk innovatief en op middellange termijn duurzaam; aquacultuur neemt sterk toe, vooral dierlijke eiwitten
  • Samen duurzaam: Visserij is sterk innovatief en op heel korte termijn duurzaam; aquacultuur neemt zeer sterk toe

Dat zijn nadrukkelijk geen voorspellingen, maar denkmodellen. Teneur van de uitkomst is wel dat er veel te weinig ruimte op de Noordzee is om alle plannen rond wind en natuur en bestaand gebruik mogelijk te houden. De denkmodellen bieden de mogelijkheid om geïnformeerd na te denken en zo te verkennen hoe invulling zou kunnen worden gegeven aan de thema’s ‘energietransitie’, ‘robuuste natuur’ en ‘toekomstbestendige voedselvoorziening’ uit de Noordzeestrategie 2030 en de Nationale Omgevingsvisie 

Het hele rapport is hier te downloaden download het rapport (PDF, 18 MB)

Meer weten over Ruimtelijke ordening? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Gerelateerde berichten

Inloggen