Privacyverklaring VisNed

VisNed vindt privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerkt VisNed en met welk doel?

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
VisNed verwerkt persoonsgegevens op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Doelbinding
VisNed gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze zijn verworven. Worden contactgegevens van leden enkel voor dit doel gebruikt. Ook de lijst met email-adressen voor de tweewekelijkse nieuwsbrief wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. Voor het doorgeven van contactgegevens aan het Visserij-Jaarboek ter publicatie vraagt VisNed voorafgaand toestemming aan de betrokkene.

Minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking en bescherming
De persoonsgegevens die VisNed verwerkt zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Daarnaast worden gegevens niet langer opgeslagen dan noodzakelijk. Gegevens worden regelmatig geactualiseerd. VisNed draagt zorg voor een passende beveiliging van opgeslagen persoonsgegevens. Gegevens worden nooit zonder toestemming doorgestuurd aan derden.

Rechten van betrokkene
De betrokkenen hebben altijd de gelegenheid om hun persoonsgegevens op te vragen, toestemming in te trekken en persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. Het intrekken van de toestemming moet net zo makkelijk zijn als het verlenen ervan.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Mocht u iets aantreffen dat wij zijn vergeten of suggesties voor ons hebben, neemt u dan contact met ons op.