Over VisNed: Wie is wie?

Het bestuur van VisNed bestaat uit visserijondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende visserijregio’s die in onderlinge afstemming richting geven aan de organisatie. Een aantal bestuurders heeft ook een actieve rol in de vertegenwoordiging van VisNed binnen diverse organisaties en besturen.

De werkorganisatie draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur. De medewerkers zijn doordeweeks en in het weekend actief in de belangenbehartiging, onderzoek en communicatie en zorgen voor het management van de organisatie. 

Lokaal zijn de PO medewerkers aanspreekpunt. De PO's behartigen de regionale belangen, faciliteren in quotumzaken en zijn bereikbaar voor vragen over vaarbevoegdheden, veiligheid en bemanningszaken.

Werkorganisatie

Pim Visser
Pim VisserDirecteurwvisser@visned.nl
Geert Meun
Geert MeunSecretarisgmeun@visned.nl
Sarah Verroen
Sarah Verroensr. Beleidsmedewerkersverroen@visned.nl
David Ras
David RasBeleidsmedewerkerdras@visned.nl

Voorzitters aangesloten PO's

Kees van Beveren
Kees van BeverenVoorzitter PO Delta Zuid
Waarnemend Voorzitter VisNed
Jacob van Urk
Jacob van UrkVoorzitter PO Urk
Bestuurslid VisNed
Peter Bakker
Peter BakkerVoorzitter PO West
Bestuurslid VisNed
Gert-Jan Wiegman
Gert-Jan WiegmanVoorzitter PO Wieringen
Bestuurslid VisNed
Maarten Drijver
Maarten DrijverVoorzitter PO Texel
Bestuurslid VisNed

Bestuur

 • Kees van Beveren, Vicevoorzitter (waarnemend vz), penningmeester
 • Andries de Boer, Secretaris
 • Teun van Dam, Lid
 • Rosemarie van Duijn, Lid
 • Jacob van Urk, Lid
 • Peter Bakker, Lid
 • Johan Bais, Lid
 • Joop Siereveld, Lid
 • Maarten Drijver, Lid
 • Adrie Vonk, Lid
 • Gert Jan Wiegman, Lid

Regionale aanspreekpunten

Lokaal zijn de PO’s aanspreekpunt voor de bij hen aangesloten leden, waarbij de regionale PO medewerkers indien nodig kunnen doorverwijzen naar het VisNed secretariaat.

 • Sebastiaan van der Jagt, PO Delta Zuid
 • Jurie Romkes, PO Urk
 • Annemiek Bais, PO West
 • Nicole Ruitenburg, PO Wieringen
 • Petra Schagen, PO Texel