Over VisNed: Wie is wie?

Het bestuur van VisNed bestaat uit visserijondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende visserijregio’s die in onderlinge afstemming richting geven aan de organisatie. Een aantal bestuurders heeft ook een actieve rol in de vertegenwoordiging van VisNed binnen diverse organisaties en besturen.

De werkorganisatie draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur. De medewerkers zijn doordeweeks en in het weekend actief in de belangenbehartiging, onderzoek en communicatie en zorgen voor het management van de organisatie. 

Lokaal zijn de PO medewerkers aanspreekpunt. De PO's behartigen de regionale belangen, faciliteren in quotumzaken en zijn bereikbaar voor vragen over vaarbevoegdheden, veiligheid en bemanningszaken.

Werkorganisatie

Pim Visser
Pim VisserDirecteurwvisser@visned.nl
Geert Meun
Geert MeunSecretarisgmeun@visned.nl
Sarah Verroen
Sarah Verroensr. Beleidsmedewerkersverroen@visned.nl
Nathanaël Middelkoop
Nathanaël MiddelkoopBeleidsmedewerkernmiddelkoop@visned.nl
Wouter van Broekhoven MSc.
Wouter van Broekhoven MSc.Wetenschappelijk medewerkerwvanbroekhoven@visned.nl
David Ras
David RasBeleidsmedewerkerdras@visned.nl

Voorzitters aangesloten PO's

Maarten Drijver
Maarten DrijverVoorzitter VisNed
PO Texel
Kees van Beveren
Kees van BeverenVicevoorzitter VisNed
PO Delta Zuid
Jacob van Urk
Jacob van UrkBestuurslid VisNed
PO Urk
Peter Bakker
Peter BakkerBestuurslid VisNed
PO West
Gert-Jan Wiegman
Gert-Jan WiegmanBestuurslid VisNed
PO Wieringen

Bestuur

 • Maarten Drijver, Voorzitter
 • Kees van Beveren, Vicevoorzitter, penningmeester
 • Andries de Boer, Secretaris
 • Teun van Dam, Lid
 • Rosemarie van Duijn, Lid
 • Jacob van Urk, Lid
 • Peter Bakker, Lid
 • Johan Bais, Lid
 • Joop Siereveld, Lid
 • Adrie Vonk, Lid
 • Gert Jan Wiegman, Lid

Regionale aanspreekpunten

Lokaal zijn de PO’s aanspreekpunt voor de bij hen aangesloten leden, waarbij de regionale PO medewerkers indien nodig kunnen doorverwijzen naar het VisNed secretariaat.

 • Petra Schagen, PO Texel
 • Sebastiaan van der Jagt, PO Delta Zuid
 • Jurie Romkes, PO Urk
 • Annemiek Bais, PO West
 • Nicole Ruitenburg, PO Wieringen