Pulsdossier binnenkort op tafel

De discussies rond pulsvissen worden gevoerd in het kader van het vaststellen van een nieuwe verordening Technische Maatregelen. Daar zijn het Europese Parlement en de Europese Raad nu over aan het spreken, ondersteund door de Europese Commissie. Die verordening. De discussies vorderen nu zodanig dat het puls dossier heel binnenkort op tafel komt.

De trilogen kennen technisch overleg en politiek overleg. Er liggen heel wat gevoelige punten op tafel. Met name verduurzaming en het beperken van ongewenste bijvangst is een gevoelig punt.

Er is grote druk om de bijvangst te maximeren op een bepaald percentage.  Dat percentage is zodanig laag, dat het uitgesloten is dat de 80 mm visserij daaraan kan voldoen. Daarom gaan de lidstaten niet akkoord met een bot opgelegd maximaal discardspercentage.

VisNed is blij met dat standpunt van de Raad van ministers, maar steunt tegelijk de ambitie om te verduurzamen. VisNed is voorstander van het opnemen van verbeterdoelstellingen in plaats van absolute percentages. Daarmee stimuleer je innovatie.

Fyra van de visserij

Maar op dit gebied is nu een compromis in de maak dat VisNed grote zorgen baart. Er wordt een konijn uit de hoed getoverd. En dat is goochelen. Er wordt een heel nieuw concept van visserijbeheer opgevoerd, wat misschien theoretisch net aan bestaat, maar in de praktijk nog nooit getoetst is.

De kans dat dit in de praktijk faliekant mis gaat is dus levensgroot! VisNed is bang dat we, net als bij de aanlandplicht, weer met een “Fyra in de visserij” te maken krijgen: “leuk bedacht, ziet er mooi uit, maar rijdt niet”.

Door de discussies over de percentages, is in de Trilogen over puls nog niet echt gesproken. Maar we hebben wel compromisvoorstellen gezien. En die moeten aan de ene kant recht doen aan de keihard uitgesproken eis van het Parlement voor een totaalverbod en de insteek van de Commissie die puls volledig wilde toestaan.

Die compromissen zou je kunnen karakteriseren als ‘uithuilen en opnieuw beginnen’. Een enorme terugval, na een overgangsperiode, met uitzicht op toestemming na het aandragen van gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. VisNed accepteert dat dit soort compromissen gezien de politieke realiteit het meest haalbare zijn. En die ook werkbaar zijn gezien de beschikbare wetenschappelijke informatie en de voortgang van het onderzoeksprogramma. Het recente ICES-advies (zie elders in deze nieuwsbrief) geeft dat ook aan.

De politieke onderhandelingen over de Verordening Technische Maatregelen gaan eind juni verder en het zou zomaar kunnen dat er dan een stroomversnelling ontstaat waarin ook afspraken over het Pulsdossier worden gemaakt. Dat baart ons zorgen, want in een stroomversnelling gebeuren vaak ongelukken.

Er wordt vanuit de tegenstanders van puls nog steeds hard gelobbyd en ook non-informatie verspreid. Vanuit VisNed zijn we actief om de communicatielijnen naar Brussel open te houden, zodat we er zeker van zijn dat ook in die stroomversnelling koers gehouden kan worden. Dat de gesprekken gevoerd worden op basis van de best beschikbare informatie.