Bij de VisNed-Po’s zijn vragen binnen gekomen over de aanpassing van de maaswijdte in de garnalenvisserij. In het kader van het MSC-beheer garnalenvisserij zijn een aantal zaken van belang zoals maaswijdte, ziftsel en vistuig.

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Na het constructieve overleg in Vlissingen op 1 april is er een goede uitwisseling van informatie ontstaan met de bouwers van het windpark Borssele. Zij sturen wekelijks of tweewekelijks de update van de geplande activiteiten, waarmee verrassingen op zee voorkomen kunnen worden. De komende anderhalf jaar zijn er veel bouwactiviteiten voor de Zeeuwse kust. Soms intensief, soms zijn het alleen surveys. Informatie over activiteiten gekoppeld aan windpark Borssele wordt via VisNed en de aangesloten PO's gedeeld.

Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken op zee. Of het ongeluk nu ernstige gevolgen heeft of niet, voorkomen is beter dan genezen. 10 & 11 april werd het halfjaarlijkse Fish Platform gehouden, een internationale visserijdelegatie die met elkaar spreekt over veiligheid op zee. Er is bij visserij en visserijbeleid steeds nadrukkelijk aandacht voor economie en ecologie, maar minder voor vissers zelf.

Inloggen