Garnalensector onder de aanlandplicht? Dan houdt het voor VisNed op!

Het is nog steeds niet helemaal zeker dat de garnalenvisserij onder de aanlandplicht gaat vallen. Op het hoogste politieke (visserij)niveau kan nog anders besloten worden, de rol van Duitsland hierin in cruciaal. Maar spannend is het wel. Inzet zou nu moeten zijn dat als de garnalenvisserij juridisch onder de aanlandplicht komt te vallen er de-facto een vrijstelling komt zodat er voor de visserman niets verandert. Mocht het toch zo ver komen dat garnalenvissers met de aanlandplicht te maken krijgen, dan is voor VisNed de maat vol. Dan stoppen wij de medewerking aan de verdere implementatie van de aanlandplicht. Wij zullen dan alle overleg en medewerking beëindigen.

In de High Level Group van de Scheveningengroep is gesproken over deze kwestie. De vraag is voorgelegd aan de Europese Commissie. Die antwoordde dat de gequoteerde vissoorten leidend zijn voor de toepasbaarheid van de aanlandplicht, en niet het type visserij. Conclusie volgens de Commissie, gesteund door diverse lidstaten, is dan: ook de garnalenvisserij gaat onder de aanlandplicht vallen. Vanuit VisNed is herhaald dat dit onacceptabel is en hier een duidelijke streep getrokken wordt: als de aanlandplicht ook op de garnalenvisserij wordt toegepast dan houdt het op. Er zal een totale chaos ontstaan. De aanlandplicht moet zoals hierboven aangegeven de-facto niet van toepassing worden verklaard. Zo is ons dat vijf jaar geleden door de destijds hoogste ambtenaar van LNV keihard toegezegd! Aan die belofte houden we LNV gewoon. Overigens is het ongelofelijk dat dit vraagstuk op dit moment nog steeds hangende is. Het plan voor 2019 moet immers medio april klaar zijn……. Het ministerie gaf aan dat er via de de-minimis naar een oplossing moet worden gezocht en dat dit ook moet gelden voor het administreren van de vangsten en discards.
Bovenstaande kwam gisteren aan de orde in de maandelijkse bijeenkomst Uitvoeringsagenda Aanlandplicht waarin het ministerie van LNV, RVO, NVWA en de sector overleggen over de invoering van de aanlandplicht. VisNed blijft het herhalen: de situatie is onwerkbaar, er moeten oplossingen komen. Maar die lijken nog ver weg... Een aantal punten die verder aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg:

Geen draagvlak voor uitzondering bij 30% overleving bij schol
Het ministerie gaf ook aan dat er in de High Level Group wel begrip is voor de situatie wat betreft tong, maar dat er geen draagvlak is voor een high-survival uitzondering voor schol bij een overlevingspercentage van 30%. Mogelijk is er wel steun voor een high-survival uitzondering voor schol bij een overlevingspercentage van 30% in combinatie met aanvullende maatregelen. Voor VisNed komt dit onverwacht. Immers in het verleden heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd dat als er 30% wordt gerealiseerd dat dan ook gewerkt wordt aan een uitzondering van de aanlandplicht.

Voorlopige resultaten overlevingsonderzoek: Onbeschadigde schol overleeft beter
Namens WMR presenteerde Pieke Molenaar de voorlopige onderzoeksresultaten van het VisNed-project Overlevingsproeven. De afgelopen 2 jaar zijn er 9 reizen geweest op 3 verschillende schepen. Tijdens deze reizen wordt er gekeken naar de overleving van discards gedurende 18 dagen. Er is veel variatie tussen verschillende reizen en weersomstandigheden. De voorlopige resultaten:

  • Stekelrog (<65 cm) komt nu uit op een gemiddelde overleving van 53% met variatie tussen 0 - 82%
  • Bij Tarbot (<32 cm) leken in de eerste reizen erg goed, maar waren de laatste reizen veel minder. Hierdoor staat de gemiddelde overleving nu op 34%, met een grote variatie (0%-63%).
  • Griet blijkt gevoeliger dan tarbot, en heeft nu een gemiddelde overleving van slechts 14% (0%-33%).
  • Ook tong (<24 cm) kwam er de laatste reizen minder goed van af waardoor de gemiddelde overleving nu op 21% ligt (0%-50%). De koude temperatuur zou hiermee te maken kunnen hebben.
  • Schol deed het daarentegen bij koude temperaturen relatief beter, maar kwam toch maar uit op een gemiddelde rond de 16-17%, met een variatie van 2%-22% tussen de reizen.

Daarnaast is vastgesteld dat beschadigingen aan de vis veel invloed hebben op de kans van overleven, met name bij schol. Aanpassingen aan het net om de vis onbeschadigd aan boord te krijgen zou de overleving dus zeker kunnen verbeteren!

Praktische vragen uitvoering aanlandplicht
Tijdens de bijeenkomst beantwoordde RVO een aantal praktische vragen over het registeren en aanlanden van discards. Als de regels strikt toegepast worden dienen ondermaatse vissen die niet gediscard mogen worden per vissoort apart in het visruim opgeslagen te worden. Voor een goede registratie moeten deze zelfs gewogen worden. Natuurlijk hebben we aangegeven dat het echt onwerkbaar is dat ook discards gesorteerd en gewogen moeten worden, niet aan boord maar ook niet na aanlanding in de visafslag. De VisNed-vertegenwoordiging heeft ook hier klip en klaar duidelijk gemaakt dat chaos het resultaat zal worden. Uit de discussie blijkt dat zelfs een in het VisNed-project Best Practices ontwikkelde steekproef-methode met als resultaat een 95% zekerheid uitkomst niet in lijn is met de huidige Europese controleverordening. Dan wil je kennelijk als overheid niet werken aan praktische oplossingen. Een uitermate wrange constatering nu de volledige invoeringsdatum van de aanlandplicht met rasse schreden nadert.

Meer weten over Aanlandplicht? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Gerelateerde berichten

Inloggen