Vorig jaar kondigde het Kabinet aan 15 miljoen voor innovatie in de visserij beschikbaar te stellen. Een nationale bijdrage, bovenop het Europese geld uit het EFMZV. VisNed wil erop aansturen om het geld in te zetten voor heel praktische beantwoording van een paar brandende kennisvragen, bijv. rondom de grootschalige uitrol van Wind op Zee.

Zolang de visserij bestaat worden er nieuwe netten ontwikkeld. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar netinnovaties in verschillende visserijen. Wat is er de afgelopen jaren zoal getest en aan welke netinnovaties wordt momenteel nog gewerkt? Het kennisdossier netinnovaties, op de website van Vistikhetmaar, geeft een overzicht van allerlei ontwikkelde en geteste netten.

Tarbot en griet zijn belangrijke bestanden voor de kottervloot. De informatie over deze bestanden die door de internationale wetenschappers van ICES wordt gebruikt voor de bestandsschattingen is echter beperkt. De jaarlijkse boomkorsurvey (BTS) die voor Nederland door Wageningen Marine Research (WMR) wordt uitgevoerd, is niet ingericht voor het verzamelen van goede informatie over tarbot en griet. ICES geeft aan dat een gerichte tarbot en griet survey een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kennis. Een samenwerkingsverband van de sector, wetenschap, en maatschappelijke organisaties heeft de handschoen opgepakt en is gestart met een bedrijfssurvey naar deze vissoorten. OD-17 trapte de bedrijfssurvey, die valt binnen het EFMZV-project ‘Onderzoekssamenwerking 2.0’, deze week af.

Nieuwe methoden getest om platvis op te laten schrikken; met luchtdruk! 

Stilstand is achteruitgang. Daarom moet onze kottersector, ondanks de donkere wolken van Brexit, Puls, Aanlandplicht en Wind op Zee innoveren in duurzame visserijmethoden. VisNed neemt daar samen met vissers die ‘wilde ideeën’ hebben het voortouw in.

Meer weten over Innovatie? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Inloggen