VisNed vormt met de PFA het visserijcontingent in de Green Deal voor een Schone Zee. Daarmee laten we zien dat we duurzaam vissen en maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen. De Green Deal heeft al veel resultaat opgeleverd en er ligt nog veel verbetering in het verschiet. Afgelopen donderdag kwamen alle Green Deal partners naar Urk. Daar bleek maar weer eens het belang van de Green Deal als overlegtafel. Bijvoorbeeld over de inzet op de lobby in Brussel rondom afval en visserij, nu daar regelgeving op voorbereid wordt. VisNed heeft daarin een gidsrol op zich genomen. Mooi dat overheid, visserijsector, havens en NGO's hier eensgezind kunnen optrekken. Samen enthousiast aan de slag voor een schone zee, wie wil zich daar nu niet voor inzetten? Hieronder de opbrengsten van de middag:

Sector dichter op Fishing for Litter
Fishing for Litter is een belangrijk onderdeel van de Green Deal. Vissers zijn daar trots op. En VisNed is apetrots op die vissers. Maar er moeten nog veel meer schepen deelnemen. Daarom is morgen (zaterdag 17 maart) om 10 uur een bijeenkomst in de afslag van Vlissingen. Zoals het er nu uit ziet sluit de 100ste kotter zich bij Fishing for Litter aan.
Maar bij Fishing for Litter hoort ook een praktische organisatie die dicht bij de vissers staat. In het Green Deal-overleg is afgesproken dat VisNed, in samenwerking met KIMO, de opzet van de organisatie daarvan voor haar rekening neemt.
Bij dat organiseren is samenwerking met visafslagen, havens en visserij coöperaties essentieel. Daarom zijn we in overleg getreden met SFAV. VisNed wil die stichting het platform voor alle activiteiten rondom alle scheepsafval laten zijn. Naast bilge en KGA dus ook voor recycling, huisvuil, oud netwerk en Fishing for Litter. Daarmee krijgen we een volledige sectorbrede organisatorische dekking. Overigens betekent dit niet dat SFAV ook voor extra kosten gaat opdraaien, integendeel!
Door de inbedding in SFAV blijft VisNed bij haar leest en maakt duidelijk dat 'technische zaken' bij de visserijcoöperaties horen. VisNed is en blijft graag de aanjager, maar de uitvoering en bestuurlijke inbedding hoort daar.
Waddenzee verbinding
In de Green Deal vergadering werd ook een link gelegd naar het programma Rijke Waddenzee. Want ook daar is begonnen met activiteiten om plastic terug te dringen. Gesproken wordt over toetreding door de verenigingen Hulp in Nood en Ons Belang tot de Green Deal. En ook de haven van Terschelling. Daardoor ontstaat een mooie landelijke dekking.
Ereteken
De Zeehondenopvang in Pieterburen is toegetreden tot de Green Deal. Zij hanteren het 'happy seal' logo. VisNed wil dat logo met de partners als een ereteken gaan inzetten. Alleen kotters die aantoonbaar hun afval goed afvoeren, volledige recycling nastreven en meedoen aan Fishing for Litter zouden de 'happy seal' mogen voeren. Dat is uiteraard niet vrijblijvend. Daarom gaat VisNed met de partners een protocol opstellen zodat de zorgvuldige (vuil)vissers zich goed kunnen onderscheiden en beloond worden met een zichtbare bekroning die ertoe doet.
App
In de vergadering werd ook over innovatie gesproken. Dat is van belang nu het innovatiefonds door LNV in de steigers wordt gezet. In dat kader werkt VisNed samen met Bek & Verburg en havenbedrijven plannen uit om te komen tot een Vuilafvoer App voor de visserij. Daarmee wordt het makkelijker om aan afgifteverplichtingen te voldoen en neemt de kans op zwerfvuil in de havens af.
Alternatieven voor pluis
Ook werd goede voortgang gerapporteerd over het vinden van alternatieven voor pluis. De lange zoektocht werpt, mede door inzet vanuit het Innovatiecentrum Zuidwest, haar vruchten af. In de loop van dit jaar kunnen resultaten definitief gerapporteerd worden.
VuilnisHack
Tenslotte werd door Stichting de Noordzee geopperd deze zomer een "VisserijVuilnisHack" te organiseren. Om onze gezamenlijke zoektocht vanuit de Green Deal te verbreden buiten de sector. Daarmee wordt voortgeborduurd op de mooie resultaten van de VisHack van afgelopen week, waar VisNed actief in participeerde.
VisNed te groen?
Onze aanvoer heeft een perfect imago in de markt, "wild gevangen, puur natuur en zeer gezond". Daar past plastic vervuiling van het zeewater niet bij. Waar dat ook vandaan komt, vanaf het land, vanuit de rivieren of (ballonnen) uit de lucht.
Het is in ons aller belang dat vis gevangen wordt uit een schone zee. Daarom steunen we alle initiatieven om onze zee schoon te houden. Daarom zijn we actief in Fishing for Litter, bij Vispluisvrij en het recyclen van netwerk.
Daarom ook treedt VisNed toe tot de statiegeld alliantie. Want plastic flessen (en doppen!) zijn een veel te grote bron van vervuiling en van microplastic. Plastic breekt immers niet af! Er wordt gevraagd of VisNed niet 'te groen' wordt. Integendeel, we behartigen de belangen van varende vissers, die alle, maar dan ook alle belang hebben bij een schone zee, zonder welke vorm van vervuiling dan ook! Wie kan daar nu tegen zijn? En wie wil daar nu niet aan mee helpen?

Meer weten over Vissers voor schone zee? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Inloggen