Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor afvalmanagement aan boord en op de haven, VisNed is daarom nauw betrokken bij de Greendeal Visserij en levert inhoudelijke expertise aan individuele initiatieven over afval en recycling in brede zin. Op 15 en 16 februari werd op Urk de tweede zogeheten VisHack georganiseerd, met als thema 'afvalmanagement'. Vier teams werkten twee dagen lang aan oplossingen voor afvalproblematiek aan boord en op de haven.

Jaarlijks halen vissers 300.000 kg afval uit zee middels Fishing for Litter, een project wat al sinds 2001 loopt. Op 2 januari verloor containerschip MSC ZOE tijdens slecht weer 291 containers op de Noordzee, boven de Waddeneilanden. Uitgaand van het formaat en de inhoud van een container kan men ervan uit gaan dat er 9.000.000 kg extra afval in zee terecht is gekomen die nacht. Fishing for Litter, nu al opererend met een begrotingstekort, kan de kosten voor het afvoeren en verwerken van al dit extra afval niet dragen. Er is acuut behoefte aan meer budget, om ervoor te zorgen dat niet in het voorjaar de stekker uit het project moet.

Het thema van de tweede Vishack die op 15 en 16 februari georganiseerd wordt op Urk is 'afval'. De afgelopen jaren zijn er, mede dankzij de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, grote stappen gezet om afvalmanagement aan boord, op de haven, en initiatieven als Fishing for Litter te verbreden en verbeteren. De ramp met het containerschip MSC Zoë maakt duidelijk dat de aankomende decennia vissers geconfronteerd zullen blijven met afvalopslag, opgevist afval en faciliteiten op de haven voor (liefst gescheiden) afvalafgifte. Reden te meer om met elkaar na te denken over praktische en creatieve oplossingen voor afvalmanagement. VisNed roept haar leden op om deel te nemen en het geluid uit de praktijk in te brengen in het proces.

Vissers zullen nog lang narigheid ondervinden van de rommel uit de verloren containers. Naar verwachting gaat materiaal wat verloren is gegaan tijdens de ramp met de MSC Zoe de sector veel schade opleveren. Dan hebben we het over inkomstenderving vanwege gesloten gebied in verband met veiligheid, maar ook over mogelijke schade door contact met (stukken van) de containers en opgevist materiaal. Het VisNed team is direct aan de slag gegaan met in kaart brengen wat de prioriteiten zijn, in afstemming met de andere twee PO's. De drijvende rommel is opgeruimd op initiatief van vissers die in het weekeinde zijn gaan vuilvissen. 

In de nacht van 2 op 3 januari heeft containerschip MSC ZOE 291 containers verloren boven de Waddeneilanden. De prioriteit ligt op de veiligheid en het bergen van de containers, de ramp vormt een gevaar voor vissers maar ook voor het milieu. Op donderdag kwamen bij VisNed en bij Barbara Holierhoek, voorzitter van Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood, de eerste berichten binnen van vissers die de handen uit de mouwen wilden steken om iets te doen om de schade van de ramp te beperken. Dankzij snelle actie van gedeputeerde Henk Staghouwer heeft het Waddenfonds budget beschikbaar gesteld voor een schoonmaakactie. Vrijdag zijn er direct vissers bereid gevonden om mee te doen en zaterdag zijn de eerst 14 schepen het Wad op gegaan. Uiteindelijk is er met 35 keer uitvaren 18.000 kg afval van MSC Zoe uit zee gevist. 

Meer weten over Vissers voor schone zee? Bekijk al onze artikelen in ons archief

Inloggen