Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Missie

VisNed streeft naar een stabiele omgeving, een belangrijke voorwaarde voor duurzame visserij. Dat betekent niet alleen politieke en maatschappelijke zekerheid, maar ook een eerlijke prijs voor de vis. Zodat iedereen in de visserij zijn brood kan verdienen. Van visser tot verkoper.

VisNed is het samenwerkingsorgaan van de producentenorganisaties in de Nederlandse kottervisserij om landelijk beleid te maken, uit te voeren en bewaken op de werkvelden belangenbehartiging, PR, markt, duurzaamheid en quotumbeheer. Op deze terreinen is VisNed het eenduidige communicatiekanaal van de kottersector. Als koepelorganisatie is VisNed dé gesprekpartner voor betrokkenen bij de vismarkt, ngo’s, wetenschappers, de Nederlandse overheid en de Europese Commissie, RAC’s en het Europees Parlement.

Welkom bij VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Gezamenlijk voeren de producentenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en Noord Nederland landelijk beleid op de werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt en duurzaamheid en Technische zaken.Agenda

Geen agenda punten.