Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Uitbreiding aanlandplicht 2018

vrijdag 5 januari 2018

In het kader van de aanlandplicht volgt hieronder het overzicht van de vissoorten die bij gebruik van verschillende vistuigen vanaf 1 januari 2018 onder de aanlandplicht vallen. Bij de registratie van discards zijn door de NVWA aanvullende bepalingen afgekondigd. Er moet ook een reden van discarden worden opgegeven. De wijzigingen zijn verwerkt in update 3.3 van het E-logboek.

Aanlandplicht 2018:

Met ingang van 1 januari 2018 mogen bij gebruik van onderstaande tuigen/maaswijdtes de navolgende soorten niet meer teruggegooid worden:

Boomkor/puls 80 – 119 mm:     tong, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;

Boomkor/puls 120 mm+:            tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;

Bij boomkor gebruik Belgisch paneel: wel ondermaatse tong registreren, hoeft niet te worden aangeland.

Twinrig/fly shoot 80 – 99 mm: tong, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;

Twinrig/fly shoot 100 mm+:     tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;

Staandwant (kieuw, schakel en warnetten):          tong, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal.

Ondermaatse vis die onder de aanlandplicht valt moet aan boord gehouden worden en onder BMS geregistreerd worden. Dit geldt dus sowieso voor alle rondvissoorten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor tong wanneer met de maaswijdte 80 – 99 mm wordt gevist en niet met het Belgisch paneel. De aanlandplicht geldt ook voor schol als met boomkor > 120 mm wordt gevist of met twinrig/ fly shoot > 100 mm. Deze ondermaatse vis moet onder BMS geregistreerd worden en mag niet voor menselijke consumptie gebruikt worden. Daarom dient deze vis afgevoerd te worden naar de afnemer van de doordraaivis.

Registratie discards

Voor alle soorten die onder de aanlandplicht vallen zijn zogenaamde top-ups gereserveerd. De discards die geregistreerd/aangeland moet worden, wordt afgeboekt van deze top-ups en dus niet van het eigen contingent of quotum. Voor tong is hiervoor 6,7 % bovenop het quotum beschikbaar, voor kabeljauw 45,1 %, voor wijting zelfs 62,1 %. Deze hoeveelheden worden beheerd door RVO. Het blijft van groot belang dat discards worden geregistreerd, ook van soorten die niet onder de aanlandplicht vallen, zoals in de 80 mm-visserijen: schol, en in alle visserijen: tarbot, griet, rog etc.

Ook is verplicht om de oorzaak van het discarden aan te geven. In dit verband onderscheiden we de volgende redenen:

  • Vrijstelling de minimis-vrijstelling
  • Verboden soort
  • Uitzondering hoge overleving
  • Verminkte vis
  • Valt niet onder aanlandplicht
  • Andere reden, bijvoorbeeld geen quotum.

Onder de vrijstelling de minimis vallen de tong (wanneer met het Belgisch paneel gevist wordt) en Noorse kreeft.

Een soort die (nog) niet onder de aanlandplicht valt is bijvoorbeeld schol in de 80 mm visserijen (boomkor en twinrig/fly shoot) maar ook ongequoteerde soorten zoals schar, bot, poon en zeebaars. Indien een tongvisser schol terugzet moet hij dit registreren met als reden: “valt niet onder de aanlandplicht”.

De soorten tarbot, griet en rog die in verband met de PO-bepalingen gediscard moeten worden, dienen geregistreerd te worden onder de noemer: “andere reden”. Noteer daarbij indien mogelijk: geen quotum beschikbaar. Op deze manier worden choke-species duidelijk in kaart gebracht. Indien er nog vragen zijn kan contact opgenomen worden met het secretariaat van VisNed: email: info@visned.nl of telefonisch: 0527 - 684141

← Overzicht