Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Brexit veel vragen, veel onduidelijkheid, de klok tikt….

vrijdag 1 december 2017

Als u dit leest zijn er minder dan 483 dagen tot de Brexit. Maar daadwerkelijk zijn er minder dan 310 dagen om tot overeenstemming te komen. Of er binnen die tijd een visserijakkoord ligt is twijfelachtig. Wat er straks met visserij gebeurt is nog volkomen onduidelijk. Het betekent dat we maximaal aandacht vragen voor visserij in Brussel en de lidstaten. Om dat te bespreken kwamen de leden van de European Fisheries Alliance ( EUFA) in het Noorse Bergen bijeen.

De afgelopen dagen lijkt er wat beweging in de Brexit onderhandelingen te komen. Maar visserij is een dossier dat nog nergens op tafel ligt. Vanuit de EUFA vragen de gezamenlijke industrieën aan de EU-onderhandelaar Michel Barnier en aan de leiders van lidstaten om in de volgende fase van onderhandelingen de Visserij als één van de belangrijkste aandachtpunten te benoemen. Ook vragen we om voldoende rechtsbescherming. Vissers mogen niet vogelvrij worden. 

Die vragen zijn ook verbonden met de voor EUFA essentiële zaken:

1)       Vis en visserij is geen zaak van één enkel land, dat moet gezamenlijk geregeld zijn, zowel voor toegang als ook voor quota.

2)       Vrije visserij en vrije handel zijn aan elkaar verbonden. Geen vrije toegang tot visgronden, dan ook geen vrije handel.

3)       Een gelijke behandeling van alle eigendom van alle bedrijven. Dus: geen extra eisen en geen beperkingen voor buitenlandse eigenaren van vissersschepen onder Britse vlag.

Hoe wordt onze toekomstige relatie met het VK?

Europese vissers zitten niet op veranderingen te wachten, terwijl de Britten zo snel mogelijk van het gemeenschappelijk visserijbeleid verlost willen zijn. Tegelijk willen ze wel als PO’s met quota blijven samenwerken alsof ze de EU niet uit gaan. De huidige regelgeving is hier niet op ingesteld. Daarom moet er een overgangsperiode komen. En er is nog minder dan 10 maanden om die te realiseren.

 

 

 

 

 

← Overzicht