Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Pim Visser lobbyt in Brussel. Hoe werkt dat? En wat levert dat op?

vrijdag 9 juni 2017

De visserij staat volop in de belangstelling in Brussel. Afgelopen week deed Pim Visser een ‘rondje langs de velden.’ Op dit moment spelen daar vier belangrijke dossiers: Noordzeeplan, Brexit, Aanlandplicht en Puls. De drie belangrijkste spelers in Brussel zijn Europese Commissie, Parlement en Raad. De laatste twee onderhandelen over regelgeving. Als het over Noordzeeplan en Puls gaat, maar ook over aanlandplicht moeten we daar zijn. Voor Brexit is het nu vooral de Europese Commissie die aan de slag gaat.

Natuurlijk hebben veel van onze contacten een vertrouwelijk karakter. Doel is begrip te kweken voor de situatie in de Nederlandse kottervisserij en mee te denken over oplossingen. Daarbij presenteren we ons als realist bij de leden van het Visserijcomité en bij de voorzitter van de Europese Raad (nu Estland) waar het gaat om aanlandplicht en puls. We komen zelf met voorstellen, zetten niet onze hakken in het zand en gedragen ons zeker niet als een verongelijkt kind. We denken serieus mee over oplossingen, brengen de uitkomsten van onze projecten en het werk van onze wetenschappers in en stemmen goed af met de EZ-vertegenwoordiging in Brussel.

Directe successen zijn nog niet geboekt. Wel zijn er oplossingsrichtingen over puls verkend. Die oplossingen zijn geen volledige vrijgave en ook niet de hele harde beperking tot 5%. Het is zoeken naar een werkbaar compromis. Om in Brussel sterk te staan zijn de uitkomsten van ons onderzoek essentieel. Het is daarom van vitaal belang dat alle kotters goed blijven meedoen aan dat onderzoek.

Is er licht aan het einde van de tunnel?  Wij denken van wel. We zitten goed in het netwerk van EZ, Parlement, Nederlandse EP-ers en hun assistenten, buitenlandse EP-leden van de Visserijcommissie,  Pelagische Reders, Europêche, EAPO en Adviesraden, maar ook NGO’s. Het bijhouden daarvan kost veel tijd en aandacht, maar het levert ons ook veel op. Zeker als er straks verordeningen liggen die werkbaar zijn en waarin we onze bijdrage herkennen!

← Overzicht