Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Nieuw Noordzee Kust Akkoord kent alleen maar winnaars

vrijdag 9 juni 2017

Natuurorganisaties, visserijsector en het Rijk hebben vorige week na jaren overleg een akkoord gesloten voor een evenwichtig samengaan van visserijactiviteiten en de natuur in de Noorzeekustzone. Daarin staan afspraken waardoor de visserijdruk in de gebieden afneemt, natuurwaarden goed beschermd zijn en tegelijkertijd de visserij economisch levensvatbaar blijft. Dit akkoord kent alleen maar winnaars, zowel de natuur als de visserij worden er beter van. Voor de visserij is een meerjarige vergunning voor de natuurbeschermingswet een belangrijke uitkomst.

Ook is heel positief dat alle vissers zich aan de afspraken hebben gebonden, ook de niet georganiseerde vissers, de z.g. free riders hebben zich georganiseerd en zich aangesloten bij het akkoord. Naast een algemene afname van visserijdruk door gebruik van een lichter vistuig en een grotere maaswijdte in de garnalenvisserij worden ook gebieden geheel voor visserij gesloten.

Uniek in dit akkoord is dat de visserij zelf de naleving van deze gesloten gebieden bewaakt en sanctioneert met z.g. ‘black box systemen’. De overheid controleert dit eigen handhavingsregime van de sector.

Dit akkoord bouwt voort op het z.g. Vibeg akkoord uit 2011 en is gesloten tussen visserijorganisaties, Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, Stichting de Noordzee, Wereld Natuur Fonds, de Waddenvereniging en het Ministerie van Economische Zaken.

← Overzicht