Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Sector zet in op Big Six als basis voor nieuw beheerplan ge-mengde Noordzeevisserij

vrijdag 9 juni 2017

De doelsoorten in de Noordzee zijn voor Nederlandse vissers Schol, Tong, en Noorse Kreeft. Voor andere vloten zijn dat ook Kabeljauw, Koolvis en Wijting. Deze soorten noemen we in jargon ‘the big six”, de grote zes. Alle niet doelsoorten, zoals bijv. Tarbot, Griet, Rog, Tongschar, Zeebaars, Inktvis en noem ze maar op worden mee gevangen en moeten duurzaam bevist worden, maar daarop is het beheer van de visserij niet gericht. Daarom maken wij een onderscheid tussen ‘de grote zes’ en de overige soorten.

Waarom is dat belangrijk? Van die ‘grote zes’ moeten veel gegevens beschikbaar zijn om gericht een duurzame TAC vast te stellen. De overige soorten worden gemonitord. Dat heeft ook een praktische reden, er is simpelweg onvoldoende kennis voorhanden over al die soorten en er is geen budget en capaciteit om die over al die soorten kennis op te bouwen.

De lidstaten hebben hun mening over het plan in deze richting gegeven. Zij kiezen (heel versimpeld weer gegeven) voor ‘sturen op de grote zes.’ VisNed vindt dat een verstandige keuze. Maar in het Europese Parlement lopen de meningen nogal uiteen. Er zijn Europarlementariërs die de praktische aanpak zoals wij die voorstaan omarmen, maar er zijn er ook die alles tot in detail willen beheren en beheersen en daardoor, naar onze mening, een onwerkbare situatie creëren.

Waar het uitkomt weten we nog niet precies. Maar dat er snel duidelijkheid gaat komen is helder. Waar we kunnen informeren we iedereen die ertoe doet in Brussel. En NGO’s doen dat natuurlijk ook. We zijn veel in Brussel. We spreken met de mensen die sleutelposities in dit proces bezetten. Zoals de EU-voorzitter van de 2e helft 2017, Estland, die naar alle waarschijnlijkheid de onderhandelingen in de z.g. ‘triloog’ tussen Europese Commissie, Raad en Parlement gaat voeren. 

← Overzicht