Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Pim Visser benoemt speerpunten visserij bij nieuwe Brexit- commissie in Tweede kamer

vrijdag 9 juni 2017

Namens de gehele visserijsector (inclusief toelevering en verwerking) en de visserijgemeenschappen vroegen VisNed en haar collega’s diverse malen de aandacht van de politiek voor het behoud van een levensvatbare Nederlandse visserijketen en een verantwoord beheer van de visbestanden na de Brexit-onderhandelingen. Gerard van Balsfoort lichtte dat eind december 2016 toe bij een rondetafelgesprek dat in de Tweede Kamer in oude samenstelling werd gehouden. Afgelopen woensdag was er weer zo’n rondetafelgesprek en nu kon Pim Visser de visserijsituatie toelichten aan de nieuwe commissie.

Hij noemde allereerst de drie speerpunten:

  • Blijvende, wederzijdse toegang tot elkaars wateren en elkaars afzetmarkten.
  • Behoud van de huidige verdeling van vangstquota die is gebaseerd op historische/traditionele vangstpatronen.
  • Voortzetting van de intensieve samenwerking tussen het VK en de EU-27 die noodzakelijk is voor een verantwoord gezamenlijk beheer van de vele gedeelde visbestanden.

Ook vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor het gelijke speelveld voor pulsvisserij na Brexit en de speciale positie van onze leden met een kotter onder Britse vlag. Om de belangen goed te behartigen werken we samen met collega’s uit 9 lidstaten in EUFA, de European Fisheries Alliance. Van daar uit informeren we het Brusselse onderhandelingsteam van de Europese Commissie en het Europese Parlement, en politici en ambtenaren in de lidstaten over economische feiten en juridische achtergronden. Daarmee hebben we bereikt dat de Vissersector op het netvlies van alle betrokkenen staat. We zorgen ervoor dat dit zo blijft.

In de Brexit onderhandelingen gaat het eerst over ‘de scheiding.’ Hoe die verloopt hangt erg af van de uitslag van de Britse verkiezingen. Tijdens de Britse verkiezingen van gisteren heeft premier May, die een harde Brexit voorstaat, zeer onverwacht haar meerderheid in het parlement verloren. In het VK is nu duidelijk sprake van een heel verdeelde situatie. Brexit gaat door maar hoe, weet op dit moment niemand.

Als die scheiding is afgerond, en dat zal begin 2018 zijn naar verwachting, gaat het over de toegang. Dat betekent niet dat we nietsdoen tot aan kerstmis, integendeel. De aandacht vasthouden en de belangen behartigen, daar gaat het nu om.

← Overzicht